Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Mai multe informații

 
 

Soft Facturare - istoric

 

29.03.2019 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 7.50:
Modul Certificate de garanție: Certificatele au numerotare automată și evoluează separat de restul documentelor din program. Completare automată a datelor introduse la Garanție. Posibilitatea stabilirii unor texte implicite sau a editării textelor pentru fiecare certificat în parte. Textele implicite introduse în update pentru "Condiții de garanție" și "Obligațiile beneiciarului" sunt uzuale și pot fi adaptate sau folosite ca atare. Pot fi introduse până la 65000 de caractere, pentru fiecare text în parte, se poate utiliza "Enter" pentru rând nou. Posibilitatea filtrării certificatelor după: produs, client, dată. Vizualizare certificat de garanție. Tipărire certificat de garanție. Ștergere certificat de garanție. La emitere Facturi: A fost adăugat un buton de transfer în Certificate. La acționarea acestui buton sunt transferate automat in modulul de emitere certificat de garanție datele introduse la emiterea facturii: client, produse, garanție (dacă ați completat informația în detalii produse). La Configurare: În secțiunea Rețea locală: Pentru fiecare grup de date partajabile în rețea Clienți, Produse, Facturi + încasări am adăugat funcții pentru sincronizarea unidirecțională a datelor. Prin acționarea controalelor destinate acestui scop, puteți doar să trimiteți date către baza de date centralizată sau doar să primiți date de la baza de date centralizată. De asemenea puteți în continuare să primiți și sa trimiteți date păstrând modul de funcționare al rețelei ca și până acum. Programul salvează opțiunea dvs; Am compatibilizat sincronizarea grupurilor de date: Clienți, Produse, Facturi și Încasări cu versiunea de Soft Facturare Gestiune v 4.00. Probleme rezolvate și generalități: introducerea unui set nou de date de test; Recalcularea poziționării ferestrelor pop-up în funcție de coordonatele mouseului astfel încât sa nu fie nevoie să le mutați manual. Problema a fost deranjantă mai ales pe ecranele mici; Revizuirea integrală a codului și corectarea unor bug-uri

24.07.2018 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 7.40:
La emitere Facturi: A fost adăugat câmpul Data Expedierii, care oferă posibilitatea folosirii unei date diferită de data facturării. Data expedierii este afișată în partea de jos a facturii pe toate formatele tipărite. Această funcție este obligatorie pentru firmele de distribuție care livrează la o dată diferită de data facturării; La Facturi Emise: A fost adăugat câmpul Data Expedierii pentru vizualiarea datei de expediere care a fost completată la emiterea facturii. Se poate modifica și după emiterea facturii. La Contracte: Am reconceput tot modulul conform cerințelor clienților. În noua versiune a programului, contractele sunt împărțite în două categorii: 1. Contracte în desfășurare - contractele active care apar în partea de sus a ecranului. Câmpurile obligatorii ale contractului nu pot fi modificate. La emiterea facturii, programul transferă automat câmpurile nou introduse astfel: serviciul facturat apare în următoarea formă: Obiectul contractului conform contract nr din data semnării pentru luna și anul, apoi pe un rând nou apare textul care este trecut la detalii, PO este transferat în textul opțional și se majorează numărul de facturi emise, luna și anul următoarei facturi. Când se ajunge la numărul total de facturi aferente, contractul de dezactivează automat. Contractele active sunt marcate cu alb dacă nu au ajuns la data următoarei facturării și cu portocaliu dacă ați ajuns sau depășit data facturării periodice. 2. Contracte inactive - contractele care au fost întocmite pe o perioadă limitată, cu perioada contractuală depășită, proiectele de contract sau contractele nesemnate. Toate câmpurile pot fi modificate. Contractele inactive sunt marcate cu gri și sunt poziționate în partea de jos a listei. Activarea se face la acționarea butonului "Activare contract". De asemenea, veți fi ghidat pentru activarea unui contract la apăsarea butonului "Emit factura" în cazul unui contract inactiv. La activare vor trebui completate toate câmpurile obligatorii. Contractul se dezactivează în felul următor: selectați contractul, apăsați butonul "Dezactivare contract" și confirmați dezactivarea. Contractul se mai poate dezactiva și prin modificarea numărului total de facturi aferente astfel încât să fie mai mic sau egal cu numărul de facturi emise. Câmpurile obligatorii la contractele active sunt blocate pentru a evita modificarea accidentală. Pentru evitarea ștergerilor accidentale, am introdus un mesaj de confirmare la ștergerea unui contract. De asemenea, un contract nu mai poate fi șters prin apăsarea tastei Delete de la tastatura. Am adăugat la meniul care apare la click dreapta cu mouse-ul sau la apăsare lungă pe tabletă funcția "Emitere factură". Această modificare a fost făcută pentru a nu mai fi necesar să acționați butonul de la capătul rândului la care se ajunge cu scroll orizontal. Modulul de penalizări este activ în continure. Pentru a elibera ecranul utilizatorilor care nu folosesc penalizările, la versiunea 7.40 am adăugat o bifă prin care se pot afișa sau ascunde informațiile despre penalități. Programul memorează preferința dvs. Exportul contractelor în excel conține și câmpurile nou introduse. La update, contractele se preiau inactive din versiunile anterioare (7.40). Va trebui să activați fiecare contract în parte. Totate câmpurile modului de contracte, în ordinea afișării de la stânga la dreapta (câmpurile vechi și câmpurile nou introduse): 1. Număr contact: tip text (poate conține cifre și litere) - câmp obligatoriu 2. PO (Purchase Order = numărul ofertei agreate de client): tip text (poate conține cifre și litere) - câmp opțional 3. Client: tip text (poate conține cifre și litere), maxim 255 de caractere - câmp obligatoriu 4. Obiectul contractului: tip text (poate conține cifre și litere), maxim 255 de caractere - câmp obligatoriu 5. Detalii: tip text (poate conține cifre și litere), maxim 255 de caractere - câmp opțional 6. Valoarea: tip numeric - câmp obligatoriu 7. Valuta: alegere din listă - câmp obligatoriu 8. Perioada: alegere din listă - câmp obligatoriu 9. Data semnării: tip dată - câmp obligatoriu 10. Data expirării: tip dată - câmp opțional 11. Contor facturi emise aferente contractului: tip numeric - câmp opțional 12. Număr total de facturi aferente contractului: tip numeric - câmp opțional 13. Data facturării: tip dată - câmp obligatoriu 14. Scadență (numărul de zile): tip numeric - câmp opțional 15. Luna pentru care se emite factura: alegere din listă - câmp opțional 16. Anul pentru care se emite factura: numeric - câmp opțional 17. Procent penalități: tip procent - câmp opțional 18. Termen: tip dată - câmp opțional 19. Zile penalități: tip numeric - câmp opțional 20. Suma penalități: tip numeric - câmp opțional La Produse: Am adăugat în Detalii produs, un câmp nou "Informații afișate" care este afișat și pe factura tipărită sub numele produsului (maxim 250 de caractere); Probleme rezolvate și generalități: Revizuirea integrală a codului și corectarea unor bug-uri.

24.07.2018 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 7.40:
La emitere Facturi: A fost adăugat câmpul Data Expedierii, care oferă posibilitatea folosirii unei date diferită de data facturării. Data expedierii este afișată în partea de jos a facturii pe toate formatele tipărite. Această funcție este obligatorie pentru firmele de distribuție care livrează la o dată diferită de data facturării; La Situație 1: A fost adăugat câmpul Data Expedierii pentru vizualiarea datei de expediere care a fost completată la emiterea facturii. Se poate modifica și după emiterea facturii. Rezolvarea bug-ului apărut la retipărirea documentelor pe rolă termică din (nu erau vizibile datele furnizorului); La Situație 2: Rezolvarea bug-ului apărut la retipărirea documentelor pe rolă termică din (nu erau vizibile datele furnizorului); Probleme rezolvate și generalități: Revizuirea integrală a codului și corectarea unor bug-uri.

05.05.2017 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 7.17:
La emitere Avize: Pentru ușurarea accesului la ultimele proforme emise, am inversat ordinea de afișare a avizelor de la cele mai recente, la cele mai vechi; Adăgarea posibilității de emitere avize cu preț 0. La funcția de verificare, programul vă întreabă dacă doriți să emiteți avizul cu prețul 0; La emitere Proforme: Pentru ușurarea accesului la ultimele proforme emise, am inversat ordinea de afișare a proformelor de la cele mai recente, la cele mai vechi; Adăgarea posibilității de emitere proforme cu preț 0. La funcția de verificare, programul vă întreabă dacă doriți să emiteți proforma cu prețul 0; La emitere Dispoziții de încasare: Pentru ușurarea accesului la ultimele dispoziții de încasare emise, am inversat ordinea de afișare a dispozițiilor de încasare de la cele mai recente, la cele mai vechi; Adăugarea butoanelor de navigare; La Rapoarte: Adăugarea în Rapoarte a unei noi funcții de printare a facturilor emise într-un anumit interval; Probleme rezolvate și generalități: Corectarea funcției de extragere a zecimalelor la prețul unitar în lei din facturi, la transferul proformelor emise în valută; Îmbunătățirea preciziei detecției cotelor diferite de TVA și a TVA -ului din facturile cu valoare foarte mică (< 5 lei) prin calculul a trei zecimale la valoare și TVA. Facturile afișează în continuare 2 zecimale, formularele afișează în continuare 2 zecimale, dar la click pe valoare sau TVA se va putea citi și a treia zecimală; Corectarea funcționării butonului "Document nou" în cazul în care era activ oricare dintre filtre - La Proforme; Corectarea problemei de la deschiderea raportului "Situația generală a facturilor și încasărilor" în cazul în care programul nu conținea date; Mesaj explicit de avertizare în cazul în care programul nu găsește directorul unde s-a făcut ultimul backup (automat sau manual), spre exemplu: dacă programul era lansat de pe memory stick și avea calea de backup alta decât cea din directorul programului, în loc de un avertisment, la deschiderea programului apărea un mesaj de eroare "Bad file number"; Revizuirea integrală a codului.

20.02.2017 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 7.14:
La ecranul Lista facturi (Situatie 2): Pentru ușurarea accesului la ultimele facturi emise, am inversat ordinea de afișare a facturilor de la cele mai recente, la cele mai vechi; La ecranul Încasări: În mod similar cu ecranul Lista Facturi, încasările sunt afișate în ordinea facturilor corespunzătoarede, de la cele mai recente la cele mai vechi; Probleme rezolvate și generalități: Setare explicită pentru marginea de printare (sus, jos) a documentelor în format rolă de hârtie. Până la versiunea curentă se puteau defini doar marginile de printare stânga - dreapta. Pentru unele modele de imprimante termice (ex. Printek MTP400) a fost necesară și adăugarea marginilor de printare sus - jos. Dacă nu completați nimic, setare implicită pentru toate marginile este de 6 mm; Poziționarea ferestrelor pop-up pentru a nu depăși spațiul de lucru în cazul utilizării programului pe tablete sau la rezoluții mici; Revizuirea integrală a codului și rezolvarea problemelor găsite.

10.02.2017 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 7.14:
Îmbunatățirea vizibilității: Toate ecranele din program au fost modificate. La cererea clienților am modificat mărimea caracterelor din program pentru o mai bună vizibilitate ceea ce a implicat recalcularea ecranelor împreună cu toate controalele. Dacă la versiunea anterioară foloseam caractere de 8 pentru etichete și 9 pentru text, în momentul de fata folosim caractere de 9 pentru etichete și 10 pentru text. Îmbunătățirea vizibilității este foarte importantă în special pentru cei care utilizează softul pe tablete. Renunțarea la textul cu explicații (control tip text) la controalele de introducere a datelor: În cazul folosirii programului pe tablete și a alegerii produsului cu degetul, mesajele cu explicații se afișau deasupra controalelor împiedicând operarea corespunzătoare. Această problemă s-a rezolvat prin schimbarea metodei de afișare. În prezent, mesajele sunt afișate pe bara de jos a ferestrelor (status bar). Lucrul cu cote diferite de TVA: Adaptarea întregului program la lucrul cu cote diferite de TVA pe aceeași factură. Formularele de emitere avize și proforme au fost adaptate de asemenea pentru lucrul cu cote diferite de tva, atât la afișare cotei cat și la transferul produselor. În cazul folosirii de cote diferite de TVA pe aceeași factura, programul înregistra ultima cotă folosită, în prezent afișează și înregistrează cota de TVA calculată pentru toată factura chiar dacă aceasta este nestandardizată, spre exemplu 16,3%. Calculul se face la bifarea "Factura este gata"; La emiterea unei facturi noi, programul vechi prelua ultima cotă de TVA folosită, programul nou preia cota de TVA implicita. (în prezent este 19% dar puteți s-o modificați din Configurare). Am făcut aceasta modificare pentru a nu fi preluate la facturile noi cotele atipice calculate la facturile anterioare. Noul model de factură (Factura A4 cu subsol mobil) detectează dacă se folosesc cote diferite de TVA, redimensionează coloanele facturii pentru a permite afișarea unei coloane suplimentare cu cota de TVA a fiecărui produs în parte. Jurnalul de vânzări a fost modificat pentru împărțirea corectă a produselor pe două cote de TVA: O cotă mare cu valorile: 24%, 20%, 19% și o cotă mica: 9%, 5%, 0%. La preluarea facturilor cu cote atipice, spre exemplu 16,3% Jurnalul avertizează asupra acestui aspect și nu completează nimic nici pe cele două coloane destinate cotelor mici, nici pe cele ale cotelor mari. Preluarea cotelor de tva din produse: la facturare, vechiul program nu ținea cont de cota de tva pe care o completați în câmpul [TVA produs] din detalii produs. Programul nou preia cota de TVA din produse și avertizează dacă cota TVA a produsului este diferită de cota cu care ați completat factura până în momentul respectiv. La selectarea fiecărui produs în parte, se poate vizualiza cota de TVA aferentă. După bifarea "Factura este gata", programul afișează cota medie de TVA. Chitanțe pe role termice: La emiterea facturii pe rola termică aveți opțiunea de a emite în continuare și chitanța printr-o singură apăsare de buton. La Ecranul de emitere facturi: Adăugarea unei zecimale la cota de tva pentru afișarea corectă a cotelor ne-standard; La Ecranul de produse: Importul și Exportul din formularul de produse: Am adăugat câmpul [cota TVA produs] astfel încât să puteți importa și exporta cotele individuale de TVA ale produselor. Cota de TVA corespunzătoare fiecărui produs este vizibilă în ecranul "Detalii produs" La ecranul de Facturi emise (Situatie 1): Adăugarea unei zecimale la cota de tva pentru afișarea corectă a cotelor ne-standard; La ecranul Lista facturi (Situatie 2): Adăugarea unei zecimale la cota de tva pentru afișarea corecta a cotelor ne-standard;Pentru ușurarea accesului la ultimele facturi emise, am inversat ordinea de afișare a facturilor de la cele mai recente, la cele mai vechi; La ecranul de Încasări: Exportul din formularul de încasări: Am adăugat câmpurile [suma], [total achitat] astfel încât sa puteți urmări încasările succesive si restul de plata pentru fiecare factura in parte. Adăugarea la meniul click dreapta a două controale: Vizualizare încasare; Printare încasare. La Ecranul de emitere avize: Adăugarea unei zecimale la cota de tva pentru afișarea corectă a cotelor ne-standard; La Ecranul de emitere proforme: Adăugarea unei zecimale la cota de tva pentru afișarea corectă a cotelor ne-standard; La Configurare: Am adăugat în program un nou format de factură care să permită afișarea corectă a unui text opțional care depășește 255 de caractere (3 rânduri). Pentru a utiliza acest format trebuie să îl alegeți din Configurare - Format Tipărire - Tipărire Facturi - Factura A4 cu subsol mobil. Formatul este disponibil inclusiv la tipărirea ulterioară a facturilor din Situații. Dezavantajele fata de formatul clasic sunt: Subsolul nu este situat într-o poziție fixă; Nu sunt linieri verticale; Nu exista posibilitatea de a utiliza un logo sau un background; Avantajele față de formatul clasic sunt: Permite afișarea unui număr nelimitat de pagini (la formatul clasic, factura poate avea maxim 3 pagini). Permite afișarea unui text opțional în limita a 65535 de caractere, care se poate întinde pe mai multe pagini. Elemente comune: Posibilitatea de modificarea a fonturilor grupate pe patru categorii: nume firmă, date firmă, tipizat și produs; Posibilitatea de tipărire directă la emitere a 1, 2 sau 3 exemplare în culorile alese de dvs; Afișarea pe diagonala a textului "Anulata"; Antet și subsol configurabil în funcție de opțiunile de afișare alese. Înălțimea antetului se adaptează câmpurilor afișate. Posibilitatea de editare a unui rând de text promoțional care apare în antetul facturii (la formatul clasic, acest text apare în subsol). Numerotarea paginilor facturii și identificare lor cu seria și numărul facturii; La Facturi (format A4 și rola): La facturi am mutat textul afișat pentru mențiuni pe un rând diferit pentru a nu se suprapune cu cota de tva în cazul folosirii mențiunilor cu text lung. Probleme rezolvate și generalități: Setare explicită pentru marginea de printare (sus, jos, stânga, dreapta) a documentelor în format rolă de hârtie. Această modificare a fost făcută pentru corectarea problemelor privind marginile de printare ale diferitelor imprimante termice. Am modificat tipul de date în toate tabelele programului pentru a permite un text opțional de la 255 până la 65535 de caractere. Modificarea interogărilor de tipărire și a procedurilor de verificare a lungimii textului. Am modificat formatele de factură pentru imprimanta termică pentru a încăpea tot textul opțional. Inițial se puteau afișa doar 3 rânduri. Revizuirea integrală a codului.

22.12.2016 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 7.13:
Adăugarea în Rapoarte a unei noi funcții de export date în format xml "Export facturi Saga": Fișierul xml generat respectă formatul necesar pentru importul datelor în Saga; Fișierul conține date referitoare la facturile emise în perioada aleasă; Modificare raportului de vânzări pe agent: Am adăugat informații referitoare la încasările pentru vânzările din perioada selectată, încasările aferente vânzărilor anterioare perioadei și total încasări în perioadă; La Facturi pe rolă termică în format orizontal: La facturi am schimbat eticheta din "Total de plată (col.5+col.6)" în "Total de plată (val + tva)".

05.12.2016 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 7.11:
Introducerea compatibilității cu versiunile de access pe 64 biti:Programul a fost adaptat pentru versiunea de access pe 64 biti (Access 2010, Access 2013, Access 2016); Îmbunatățirea vizibilității:Toate ecranele din program au fost modificate; La cererea clienților am modificat mărimea caracterelor din program pentru o mai buna vizibilitate ceea ce a implicat recalcularea ecranelor împreuna cu toate controalele; Dacă la versiunea anterioara foloseam caractere de 8 pentru etichete și 9 pentru text, în momentul de fata folosim caractere de 9 pentru etichete si 10 pentru text; Îmbunatățirea vizibilității este foarte importanta în special pentru cei care utilizează softul pe tablete; Renunțarea la textul cu explicații (control tip text) la controalele de introducere a datelor: În cazul folosirii programului pe tablete și a alegerii produsului cu degetul, mesajele cu explicații se afișau deasupra controalelor împiedicând operarea corespunzătoare. Aceasta problema s-a rezolvat prin schimbarea metodei de afișare. În prezent, mesajele sunt afișate pe bara de jos a ferestrelor (status bar); Lucrul cu cote diferite de TVA: Adaptarea întregului program la lucrul cu cote diferite de TVA pe aceeași factura; Formularele de emitere avize și proforme au fost adaptate de asemenea pentru lucrul cu cote diferite de tva, atât la afișare cotei cat și la transferul produselor; În cazul folosirii de cote diferite de TVA pe aceeași factura, programul înregistra ultima cota folosita, în prezent afișează și înregistrează cota de TVA calculata pentru toată factura chiar dacă aceasta este nestandardizata, spre exemplu 16,3%. Calculul se face la bifarea "Factura este gata"; La emiterea unei facturi noi, programul vechi prelua ultima cota de TVA folosita, programul nou preia cota de TVA implicita. (în prezent este 20% dar puteți s-o modificați din Configurare). Am făcut aceasta modificare pentru a nu fi preluate la facturile noi cotele atipice calculate la facturile anterioare Formularul de facturare afișează cota de TVA cu text rosu la fiecare produs in parte, dacă folosiți bifa "Permit cote diferite de TVA"; Noul model de factura (Factura A4 cu subsol mobil) detectează dacă se folosesc cote diferite de TVA, redimensionează coloanele facturii pentru a permite afișarea unei coloane suplimentare cu cota de TVA a fiecărui produs în parte; Jurnalul de vânzări a fost modificat pentru împărțirea corecta a produselor pe doua cote de TVA: O cota mare cu valorile: 24%, 20%, 19% și o cota mica: 9%, 5%, 0%. La preluarea facturilor cu cote atipice, spre exemplu 16,3% Jurnalul avertizează asupra acestui aspect și nu completează nimic nici pe cele doua coloane destinate cotelor mici, nici pe cele ale cotelor mari; Preluarea cotelor de tva din produse: la facturare, vechiul program nu ținea cont de cota de tva pe care o completați în câmpul [TVA produs] din detalii produs. Programul nou preia cota de TVA din produse și avertizează dacă cota TVA a produsului este diferita de cota cu care ați completat factura pana în momentul respectiv; Chitanțe pe role termice: La emiterea facturii pe rola termica aveți opțiunea de a emite în continuare și chitanța printr-o singura apăsare de buton; La Ecranul de emitere facturi: Adăugarea unei zecimale la cota de tva pentru afișarea corecta a cotelor ne-standard; Rezolvarea bug-ului de la modalitatea de încasare (se bloca); La Ecranul de produse: Importul și Exportul din formularul de produse: Am adăugat câmpul [cota TVA produs] astfel încât sa puteți importa și exporta cotele individuale de TVA ale produselor. Cota de TVA corespunzătoare fiecărui produs este vizibilă în ecranul "Detalii produs"; La ecranul de Facturi emise (Situatie 1): Adăugarea unei zecimale la cota de tva pentru afișarea corecta a cotelor ne-standard; La ecranul Lista facturi (Situatie 2): Adăugarea unei zecimale la cota de tva pentru afișarea corecta a cotelor ne-standard; La ecranul de Încasări: Adăugarea la meniul click dreapta a doua controale: Vizualizare încasare si Printare încasare; Exportul din formularul de încasări: Am adăugat câmpurile [suma], [total achitat] astfel încât sa puteți urmări încasările succesive si restul de plata pentru fiecare factura in parte; La Ecranul de emitere avize: Adăugarea unei zecimale la cota de tva pentru afișarea corecta a cotelor ne-standard; La Ecranul de emitere proforme: Adăugarea unei zecimale la cota de tva pentru afișarea corecta a cotelor ne-standard; La Rapoarte: Adăugarea unui raport nou "Situația generala a facturilor și încasărilor" care conține toate facturile emise în perioada selectata și toate încasările aferente fiecărei facturi în parte; Înglobarea a patru rapoarte cu Situația vânzării produselor (Top 10 produse cantitativ, Top 10 produse valoric, Situație generala cantitativa, Situație generala valorica) într-un sigur control tip lista. Acesta modificare a fost făcuta cu scopul de a elibera ecranul și a reduce dimensiunile pe verticala a ferestrei "rapoarte" astfel încât sa se încadreze corespunzător și pe tabletele cu rezoluții mai mici; Schimbarea designului pentru toate rapoartele din program: Refacerea antetului, alternarea alb / gri-deschis a rândurilor afișate, paginare (afișare în coltul din dreapta jos a fiecărei pagini: "pagina x din y"); La Configurare: Am adăugat în program un nou format de factura care sa permită afișarea corecta a unui text opțional care depășește 255 de caractere (3 rânduri). Pentru a utiliza acest format trebuie sa il alegeți din Configurare - Format Tipărire - Tipărire Facturi - Factura A4 cu subsol mobil. Formatul este disponibil inclusiv la tipărirea ulterioara a facturilor din Situații; Dezavantajele fata de formatul clasic sunt: Subsolul nu este situat într-o poziție fixa; Nu sunt linieri verticale; Nu exista posibilitatea de a utiliza un logo sau un background; Avantajele fata de formatul clasic sunt: Permite afișarea unui număr nelimitat de pagini (la formatul clasic, factura poate avea maxim 3 pagini); Permite afișarea unui text opțional în limita a 65535 de caractere, care se poate întinde pe mai multe pagini; Elemente comune: Posibilitatea de modificarea a fonturilor grupate pe patru categorii: nume firma, date firma, tipizat și produs; Posibilitatea de tipărire directa la emitere a 1, 2 sau 3 exemplare în culorile alese de dvs; Afișarea pe diagonala a textului "Anulata"; Antet și subsol configurabil în funcție de opțiunile de afișare alese. Înălțimea antetului se adaptează câmpurilor afișate; Posibilitatea de editare a unui rând de text promoțional care apare în antetul facturii (la formatul clasic, acest text apare în subsol); Numerotarea paginilor facturii și identificare lor cu seria și numărul facturii; La Facturi (format A4 și rola): La facturi am mutat textul afișat pentru mențiuni pe un rând diferit pentru a nu se suprapune cu cota de tva în cazul folosirii mențiunilor cu text lung; Probleme rezolvate și generalități: Setare explicita pentru marginea de printare a documentelor în format rola de hârtie. Aceasta modificare a fost făcuta pentru corectarea problemelor privind marginile de printare ale diferitelor imprimante termice; Am modificat tipul de date în toate tabelele programului pentru a permite un text opțional de la 255 pana la 65535 de caractere; Modificarea interogărilor de tipărire și a procedurilor de verificare a lungimii textului ; Am modificat formatele de factura pentru imprimanta termica pentru a încăpea tot textul opțional. Inițial se puteau afișa doar 3 rânduri; Revizuirea integrala a codului.

18.07.2016 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Freeware / Lite 3.3:
Probleme rezolvate și generalități: Revizuirea integrală a codului.

13.06.2016 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Freeware / Lite 3.2:
La Ecranul de emitere facturi: Am adăugat în lista de la Cota TVA și valoarea de 20% conform noului proiect de Cod Fiscal; Am adăugat în lista de la Mențiuni Factura și textul "scutit cu drept de deducere"; Probleme rezolvate și generalități: Revizuirea integrală a codului. Mici modificări de design.

16.02.2016 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 7.05:
La Ecranul de emitere avize: Am adăugat butoane de navigare pentru ușurința navigării pe dispozitive mobile (tablete) și pentru saltul rapid de la prima la ultima înregistrare. La Ecranul de emitere proforme: Am adăugat butoane de navigare pentru ușurința navigării pe dispozitive mobile (tablete) și pentru saltul rapid de la prima la ultima înregistrare. La Facturile tipărite în format 2 facturi / A4: Am modificat marginile și linierea pentru compatibilizarea cu imprimantele HP. Probleme rezolvate și generalități: Revizuirea integrală a codului. Mici modificări de design.

16.02.2016 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 7.05:
La Ecranul de emitere avize: Am adăugat butoane de navigare pentru ușurința navigării pe dispozitive mobile (tablete) și pentru saltul rapid de la prima la ultima înregistrare. La Ecranul de emitere proforme: Am adăugat butoane de navigare pentru ușurința navigării pe dispozitive mobile (tablete) și pentru saltul rapid de la prima la ultima înregistrare. La ecranul de Contracte: Pentru a reduce timpul de așteptare la deschiderea contractelor (în cazul în care aveți foarte multe înregistrări, peste 1000) am mutat calculul penalităților la click pe butonul "Calculează penalități". La Facturile tipărite în format 2 facturi / A4: Am modificat marginile și linierea pentru compatibilizarea cu imprimantele HP. Probleme rezolvate și generalități: Revizuirea integrală a codului. Mici modificări de design.

28.09.2015 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 7.0:
Începând cu versiunea nouă, programul permite generarea de documente fiscale și nefiscale goale (pentru a putea fi completate manual, pe teren): 1 factură / A4 în format clasic, 1 factură + 1 chitanță / A4 în format clasic, 2 facturi / A4, 1 aviz / A4, 1 proformă / A4, 2 chitanțe / A4. Documentele goale conțin linii punctate la datele clientului, nu au dată, nu au număr, au doar serie (seria înregistrată). La Ecranul de emitere facturi: Am adăugat în lista de la Cota TVA și valoarea de 20% conform noului proiect de Cod Fiscal; La Ecranul de emitere avize: Am adăugat în lista de la Cota TVA și valoarea de 20% conform noului proiect de Cod Fiscal; La Ecranul de emitere proforme: Am adăugat în lista de la Cota TVA și valoarea de 20% conform noului proiect de Cod Fiscal; La ecranul de Situatie 1: Am adăugat butonul de Refacturare. Acestă opțiune generează o factură nouă (nr curent, data curentă) cu aceleași date mai puțin detaliile referitoare la încasare;La ecranul Situatie 2: Am adăugat în meniul disponibil la click dreapta opțiunea "Vizualizare încasări la factura". Această opțiune va deschide o listă cu toate încasările efectuate pentru factura selectată. La Facturile tipărite în format A4: Ascunderea sau afișarea, după preferințe, a fiecărui câmp opțional în parte. Programul redimensionează și rearanjează automat antetul și subsolul facturilor în format A4 în functie de câmpurile selectate. Generarea de facturi cu chitanță la subsol pe trei pagini. Până acum factura cu chitanța la subsol se putea emite doar pe o singură pagină. Programul poziționează chitanța în subsolul ultimei pagini. Mărirea spațiului destinat denumirii clientului pe facturi. Mărirea spațiului destinat produselor în cazul tipăririi a 2 facturi / A4. Ascunderea sau afișarea, după preferinte, a linierii de sfârșit de factura (Z). La Avizele tipărite în format A4: Ascunderea sau afișarea, după preferinte, a fiecarui camp optional in parte. Programul redimensioneaza si rearanjeaza automat antetul si subsolul avizului in format A4 in functie de campurile selectate. Generarea de avize in format A4 cu subsolul pe pozitie fixa in parte de jos a ultimei paginii indiferent de numarul de produse si de pagini, dupa modelul facturilor. La Proformele tipărite în format A4: Ascunderea sau afisarea, dupa preferințe, a fiecărui câmp opțional în parte. Programul redimensionează și rearanjează automat antetul și subsolul proformelor în format A4 în funcție de câmpurile selectate. La Chitantele tipărite în format A4: Ascunderea sau afișarea, după preferințe, a fiecărui câmp opțional în parte. Programul redimensionează și rearanjează automat antetul și subsolul chitanțelor în format A4 în funcție de câmpurile selectate. La Facturile, Avizele și Proformele tipărite pe rola termică: Ascunderea sau afișarea, după preferințe, a fiecărui câmp opțional în parte. Programul redimensionează și rearanjează automat antetul și subsolul documentului pe rola termică în funcție de câmpurile selectate. De asemenea, în cazul neplătitorilor de TVA, programul redimensionează automat spațiul destinat produselor prin eliminarea rândurilor aferente TVA-ului la documentele în format vertical și a coloanei de TVA la documentele în format orizontal. La Chitantele tipărite pe rola termică: Ascunderea sau afișarea, după preferințe, a fiecărui câmp opțional în parte. Programul redimensionează și rearanjează automat antetul documentului pe rola termică în funcție de câmpurile selectate. Am adăugat opțiunea de a tipări / ascunde ștampila pe chitanțe. La Configurare: Am reorganizat modulul de Configurare în urmatoarele secțiuni: Informațiii societate: Datele firmei dvs. Am adăugat posibilitatea de a introduce al treilea cont bancar. Setare neplătitor TVA; Setare cota TVA implicită; Setare mențiuni plătitor TVA; Setare text subsol factură; Logo start; Format Tipărire: Setare format tipărire facturi; Setare format tipărire chitanțe; Setare format tipărire avize; Setare format tipărire proforme; Setare format tipărire dispoziții de încasare; Setare format pagină pentru tipărirea pe imprimantă termică cu rolă de hârtie. Acesta opțiune a fost adăugată pentru compatibilitatea cu toate modelele de imprimante termice. Aspect și Opțiuni generale: Setare aspect documente tipărite în format A4: mărime font, tip font, bold, italic, grosime liniere; Setare aspect documente tipărite pe rola de hârtie: marime font; Opțiuni generale; Rețea; Backup și Arhivare; Personalizare factură: Setare pentru informațiile vizibile în antetul și subsolul facturilor tipărite în format A4; Setare pentru informațiile vizibile în antetul și subsolul facturilor tipărite pe rola de hârtie; Setare liniere Z la sfârșitul facturii; Logo factură; Fundal factură; Fundal factură + chitanță /A4; Fundal 2 facturi / A4; Numărul de exemplare tipărite la Imprimare directă din Facturi; Vizualizare / Tipărire factură goală; Vizualizare / Tipărire factură + chitanță goală; Vizualizare / Tipărire 2 facturi / A4 goale; Personalizare aviz: Setare pentru informațiile vizibile în antetul și subsolul avizelor tipărite în format A4; Setare pentru informațiile vizibile în antetul și subsolul avizelor tipărite pe rola de hârtie; Numărul de exemplare tipărite la Imprimare directă din Avize; Vizualizare / Tipărire aviz gol; Personalizare proformă: Setare pentru transformarea proformei; Setare pentru ascunderea datelor furnizorului; Setare pentru informațiile vizibile în antetul și subsolul proformelor tipărite în format A4; Setare pentru informațiile vizibile în antetul și subsolul proformelor tipărite pe rola de hârtie; Logo proformă; Fundal proformă; Vizualizare / Tipărire proformă goală; Personalizare chitanță: Setare pentru informațiile vizibile în antetul chitanțelor tipărite în format 2 chitanțe / A4; Setare pentru informațiile vizibile în antetul chitanțelor tipărite pe rola de hârtie; Vizualizare / Tipărire 2 chitanțe goale / A4; Probleme rezolvate și generalități: Am reprogramat codul de calcul și generare al documentelor în format A4 (facturi, avize și proforme) pentru a permite înălțimi variabile ale antetului și deschiderea mai rapidă a documentului; La facturarea, emiterea de avize sau proforme cu un produs nefacturat, programul culege unitatea de măsură de bază definită în Produse. La versiunile precedente, în acest caz, programul completa automat "buc", ceea ce se întâmplă și în versiunea curentă doar dacă produsul este nefacturat și unitatea de măsură nu este definită în Produse; Opțiunea de setare format pagină (Letter, A4, A5, A6, etc) pentru tipărirea pe imprimantă termică cu rolă de hârtie a fost adăugată pentru compatibilitatea cu toate modelele de imprimante termice. În urma testelor am constatat că unele imprimante termice nu ajustează automat lungimea benzii de hârtie în funcție de datele tipărite în document. Prin definirea explicită a formatului, puteți remedia problema; Am redenumit Situație 1 în Facturi Emise și Situație 2 în Lista facturi; Verificare și compatibilizare cu Windows 10. Windows 10 instalează implicit o imprimantă virtuală "Microsoft Print to PDF" care poate fi folosită din program pentru generarea de documente în format PDF; Schimbări de design

29.08.2015 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 7.0:
Începând cu versiunea nouă, programul permite generarea de documente fiscale și nefiscale goale (pentru a putea fi completate manual, pe teren): 1 factură / A4 în format clasic sau business, 1 factură + 1 chitanță / A4 în format clasic sau business, 2 facturi / A4, 1 aviz / A4, 1 proformă / A4, 2 chitanțe / A4, 3 chitanțe / A4. Documentele goale conțin linii punctate la datele clientului, nu au dată, nu au număr, au doar serie (seria înregistrată). La Ecranul de emitere facturi: Am adăugat în lista de la Cota TVA și valoarea de 20% conform noului proiect de Cod Fiscal; La Ecranul de emitere avize: Am adăugat în lista de la Cota TVA și valoarea de 20% conform noului proiect de Cod Fiscal; La Ecranul de emitere proforme: Am adăugat în lista de la Cota TVA și valoarea de 20% conform noului proiect de Cod Fiscal; La ecranul de Facturi emise (Situatie 1): Am adăugat butonul de Refacturare. Acestă opțiune generează o factură nouă (nr curent, data curentă) cu aceleași date mai puțin detaliile referitoare la încasare. Am adăugat în lista de la Cota TVA și valoarea de 20% conform noului proiect de Cod Fiscal; La ecranul Lista facturi (Situatie 2): Am adăugat în meniul disponibil la click dreapta opțiunea "Vizualizare încasări la factura". Această opțiune va deschide o listă cu toate încasările efectuate pentru factura selectată. La Facturile tipărite în format A4: Ascunderea sau afișarea, după preferințe, a fiecărui câmp opțional în parte. Programul redimensionează și rearanjează automat antetul și subsolul facturilor în format A4 în functie de câmpurile selectate. Generarea de facturi cu chitanță la subsol pe trei pagini atât în modelul clasic, cât și în modelul business. Până acum factura cu chitanța la subsol se putea emite doar pe o singură pagină. Programul poziționează chitanța în subsolul ultimei pagini. Mărirea spațiului destinat denumirii clientului pe facturile în format clasic. Mărirea spațiului destinat produselor în cazul tipăririi a 2 facturi / A4. Ascunderea sau afișarea, după preferinte, a linierii de sfârșit de factura (Z). La Avizele tipărite în format A4: Ascunderea sau afișarea, după preferinte, a fiecarui camp optional in parte. Programul redimensioneaza si rearanjeaza automat antetul si subsolul avizului in format A4 in functie de campurile selectate. Generarea de avize in format A4 cu subsolul pe pozitie fixa in parte de jos a ultimei paginii indiferent de numarul de produse si de pagini, dupa modelul facturilor. La Proformele tipărite în format A4: Ascunderea sau afisarea, dupa preferințe, a fiecărui câmp opțional în parte. Programul redimensionează și rearanjează automat antetul și subsolul proformelor în format A4 în funcție de câmpurile selectate. La Chitantele tipărite în format A4: Ascunderea sau afișarea, după preferințe, a fiecărui câmp opțional în parte. Programul redimensionează și rearanjează automat antetul și subsolul chitanțelor în format A4 în funcție de câmpurile selectate. La Facturile, Avizele și Proformele tipărite pe rola termică: Ascunderea sau afișarea, după preferințe, a fiecărui câmp opțional în parte. Programul redimensionează și rearanjează automat antetul și subsolul documentului pe rola termică în funcție de câmpurile selectate. De asemenea, în cazul neplătitorilor de TVA, programul redimensionează automat spațiul destinat produselor prin eliminarea rândurilor aferente TVA-ului la documentele în format vertical și a coloanei de TVA la documentele în format orizontal. La Chitantele tipărite pe rola termică: Ascunderea sau afișarea, după preferințe, a fiecărui câmp opțional în parte. Programul redimensionează și rearanjează automat antetul documentului pe rola termică în funcție de câmpurile selectate. Am adăugat opțiunea de a tipări / ascunde ștampila pe chitanțe. La Sablonul de facturi și cel de avize: Am adăugat câmpurile Cont 3 și Banca 3 La Configurare: Am reorganizat modulul de Configurare în urmatoarele secțiuni: Informațiii societate: Datele firmei dvs. Am adăugat posibilitatea de a introduce al treilea cont bancar. Setare neplătitor TVA; Setare cota TVA implicită; Setare mențiuni plătitor TVA; Setare text subsol factură; Logo start; Format Tipărire: Setare format tipărire facturi; Setare format tipărire chitanțe; Setare format tipărire avize; Setare format tipărire proforme; Setare format tipărire dispoziții de încasare; Setare format pagină pentru tipărirea pe imprimantă termică cu rolă de hârtie. Acesta opțiune a fost adăugată pentru compatibilitatea cu toate modelele de imprimante termice. Aspect și Opțiuni generale: Setare aspect documente tipărite în format A4: mărime font, tip font, bold, italic, grosime liniere; Setare aspect documente tipărite pe rola de hârtie: marime font; Opțiuni generale; Rețea; Backup și Arhivare; Personalizare factură: Setare pentru informațiile vizibile în antetul și subsolul facturilor tipărite în format A4; Setare pentru informațiile vizibile în antetul și subsolul facturilor tipărite pe rola de hârtie; Setare liniere Z la sfârșitul facturii; Logo factură model clasic; Fundal factură model clasic; Logo factură model business; Fundal factură model business; Fundal factură + chitanță /A4; Fundal 2 facturi / A4; Numărul de exemplare tipărite la Imprimare directă din Facturi; Culoarea facturilor; Vizualizare / Tipărire factură goală model clasic; Vizualizare / Tipărire factură goală model business; Vizualizare / Tipărire factură + chitanță goală model clasic; Vizualizare / Tipărire factură + chitanță goală model business; Vizualizare / Tipărire 2 facturi / A4 goale; Personalizare aviz: Setare pentru informațiile vizibile în antetul și subsolul avizelor tipărite în format A4; Setare pentru informațiile vizibile în antetul și subsolul avizelor tipărite pe rola de hârtie; Numărul de exemplare tipărite la Imprimare directă din Avize; Vizualizare / Tipărire aviz gol; Personalizare proformă: Setare pentru transformarea proformei; Setare pentru ascunderea datelor furnizorului; Setare pentru informațiile vizibile în antetul și subsolul proformelor tipărite în format A4; Setare pentru informațiile vizibile în antetul și subsolul proformelor tipărite pe rola de hârtie; Logo proformă; Fundal proformă; Vizualizare / Tipărire proformă goală; Personalizare chitanță: Setare pentru informațiile vizibile în antetul chitanțelor tipărite în format 2 chitanțe / A4; Setare pentru informațiile vizibile în antetul chitanțelor tipărite în format 3 chitanțe / A4. Programul averizează utilizatorul în cazul depășirii spațiului alocat; Setare pentru informațiile vizibile în antetul chitanțelor tipărite pe rola de hârtie; Vizualizare / Tipărire 2 chitanțe goale / A4; Vizualizare / Tipărire 3 chitanțe goale / A4; Probleme rezolvate și generalități: Am reprogramat codul de calcul și generare al documentelor în format A4 (facturi, avize și proforme) pentru a permite înălțimi variabile ale antetului și deschiderea mai rapidă a documentului; La facturarea, emiterea de avize sau proforme cu un produs nefacturat, programul culege unitatea de măsură de bază definită în Produse. La versiunile precedente, în acest caz, programul completa automat "buc", ceea ce se întâmplă și în versiunea curentă doar dacă produsul este nefacturat și unitatea de măsură nu este definită în Produse; Opțiunea de setare format pagină (Letter, A4, A5, A6, etc) pentru tipărirea pe imprimantă termică cu rolă de hârtie a fost adăugată pentru compatibilitatea cu toate modelele de imprimante termice. În urma testelor am constatat că unele imprimante termice nu ajustează automat lungimea benzii de hârtie în funcție de datele tipărite în document. Prin definirea explicită a formatului, puteți remedia problema; Am redenumit Situație 1 în Facturi Emise și Situație 2 în Lista facturi; Verificare și compatibilizare cu Windows 10. Windows 10 instalează implicit o imprimantă virtuală "Microsoft Print to PDF" care poate fi folosită din program pentru generarea de documente în format PDF; Schimbări de design

27.03.2015 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 6.8:
La Produse: Am refăcut funcția de calcul cantitate; Generalități: Am adăugat încă un format pentru tipărirea pe imprimante termice a facturilor, avizelor, proformelor și comenzilor. Formatul se bazează pe un design nou cu aranjarea pe verticală a câmpurilor produs, um, cantitate, preț unitar, valoare, tva și permite tipărirea pe role de hărtie foarte înguste (de până la 45mm). De asemenea am modificat designul chitanțelor și al dispozițiilor de plată și încasare pentru a se încadra în dimensiuni de până la 45mm. Noul format este disponibil pentru role de hârtie cu dimensiunea între 45mm și 100mm și poate fi ajustat în trepte milimetrice. Designul cu aranjarea pe orizontală rămâne disponibil în continuare pentru dimensiuni între 65 mm și 120 mm și este recomandat pentru role termice late pentru a face economie de hârtie; Mici schimbări de design

27.03.2015 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 6.8:
La Produse: Am refăcut funcția de calcul cantitate; Generalități: Am adăugat încă un format pentru tipărirea pe imprimante termice a facturilor, avizelor, proformelor și comenzilor. Formatul se bazează pe un design nou cu aranjarea pe verticală a câmpurilor produs, um, cantitate, preț unitar, valoare, tva și permite tipărirea pe role de hărtie foarte înguste (de până la 45mm). De asemenea am modificat designul chitanțelor și al dispozițiilor de plată și încasare pentru a se încadra în dimensiuni de până la 45mm. Noul format este disponibil pentru role de hârtie cu dimensiunea între 45mm și 100mm și poate fi ajustat în trepte milimetrice. Designul cu aranjarea pe orizontală rămâne disponibil în continuare pentru dimensiuni între 65 mm și 120 mm și este recomandat pentru role termice late pentru a face economie de hârtie; Mici schimbări de design

11.03.2015 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 6.7:
Facturi: Am adăugat opțiunea de vizualizare / tipărire a coloanei "Preț unitar cu TVA" - la toate formatele de facturi mai puțin pe imprimantă termică; Am mărit spațiul capului de tabel la toate formatele de facturi pentru a putea distribui textul pe trei rânduri cu valuta pe ultimul rând; Pentru neplătitori am modificat lățimea coloanelor: cantitate, preț unitar și valoare; Produse: Am adăugat, la introducere și la verificare produse, funcția de înlocuire a caracterului apostrof de la Categorie (caracter cu rol special care generează o eroare la folosirea în câmpuri de tip text); Proforme: Am adăugat opțiunea de vizualizare / tipărire a coloanei "Preț unitar cu TVA"; Am mărit spațiul capului de tabel pentru a putea distribui textul pe trei rânduri cu valuta pe ultimul rând; Pentru neplătitori am modificat lățimea coloanelor: cantitate, preț unitar și valoare; Configurare: Am adăugat opțiunea: Opțiuni -> Coloana preț unitar cu TVA; Generalități: La funcția de verificare (Facturi, Avize, Proforme) am adăugat criteriul de avertizare a existenței produselor cu aceeași denumire (dubluri) care conduce la erori de afișare. Programul dispune în continuare și de funcția de verificare din Produse; Avertizare în caz de încasare negativă la Facturi, Dispoziții de încasare; Schimbări de design.

06.03.2015 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 6.7:
Meniul de start: Deschiderea rapidă cu click dreapta a documentelor din agendă. Facturi: Am adăugat opțiunea de vizualizare / tipărire a coloanei "Preț unitar cu TVA" - la toate formatele mai putin tipărirea pe șablon și imprimantă termică; Ascunderea opțiunilor din formularul de emitere factură cu micșorarea subsolului și mărirea spațiului destinat produselor; Pentru neplătitori am modificat lățimea coloanelor: cantitate, preț unitar și valoare. Situație 1: (Modificare făcută la cererea clienților) Am adăugat bifa de deblocare, care permite toate modificările dorite la factura selectată. Mod de funcționare și opțiuni: Pentru a preveni modificările accidentale, factura poate fi modificată numai dacă bifați deblocare. La redeschiderea formularului, câmpurile vor fi blocate; După fiecare modificare efectuată veți primi un mesaj de confirmare cu funcție de revenire (undo) pentru fiecare câmp modificat în parte cu afișarea valorii vechi și a valorii noi; Programul calculează automat toate valorile în funcție de modificare; Puteți adăuga produse ca la emitere facturi - selectând din lista de produse; Puteți folosi prețul estimat din produse cu conversie valutară; În cazul modificării cotei de TVA, se recalculează toată factura; Conversia automată a unităților de măsură (dacă folosiți alte unități decât cea de bază); Recalcularea automată a discountului; Aplicarea discountului atât din formularul de Situații cât și din modulul de discount; Verificare automată a datelor introduse (verificare client, emitent, cota TVA, produs, UM, cantitate, preț, valori 0, câmpuri goale); Modificările efectuate vor fi operate în ambele tabele de Situații (Situații și Situații afișare). Aviz:Ascunderea opțiunilor din formularul de emitere aviz cu micșorarea subsolului și mărirea spațiului destinat produselor. Proforme: Am adăugat opțiunea de vizualizare / tipărire a coloanei "Preț unitar cu TVA"; Ascunderea opțiunilor din formularul de emitere proformă cu micșorarea subsolului și mărirea spațiului destinat produselor; Mesaje personalizate în funcție de tipul documentului ales (Proformă, Prezentare, Ofertă, Formular de Comandă, Deviz, Notă de plată, Calculație, sau personalizat); Pentru neplătitori am modificat lățimea coloanelor: cantitate, preț unitar și valoare. Configurare: Am adăugat optiunea: Opțiuni - Coloana preț unitar cu TVA Generalități: La funcția de verificare (Facturi, Avize, Proforme) am adăugat criteriul de avertizare a existenței produselor cu aceeași denumire (dubluri) care conduce la erori de afișare. Programul dispune în continuare de funcția de verificare din Produse; Avertizare în caz de încasare negativă la Facturi, Dispoziții de încasare; Am micșorat fereastra de acordare a discountului pentru a se încadra mai bine pe rezoluții mai mici; Schimbări de design.

07.02.2015 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Freeware / Lite 3.0:
Am unit versiunile Lite și Freeware astfel încât versiunea Freeware este identică cu versiunea Lite singura diferență a rămas posibilitatea de a șterge sau edita textul promoțional din printul de factură, opțiune disponibilă doar în varianata comercială. Același program poate fi activat în varianta freeware sau în varianta comercială. Facturi: Am schimbat designul; Am adăugat posibilitatea de introducere a produsului pe oricâte rânduri în limita a 255 de caractere; Am reprogramat funcția de verificare; Clienți: Am modificat designul pentru încadrarea pe rezoluții mai mici, am împărțit datele clientului pe trei pagini: date facturare, delegați și informații; La delegați sunt afișați toți delegații clientului selectat; La informații am adăugat perioada de facturare și datoriile de încasat; Am adăugat posibilitatea căutării clientului după delegat; Am adăugat posibilitatea de a importa și exporta în excel datele din tabelul clienți; Produse: Am adăugat um; Am adăgat posibilitatea de tipărire a comentariilor pe factură; Am adăgat posibilitatea de import din excel a datelor din tabelul rpoduse; Generalități: Am adăugat modul de funcționare pentru neplătitorii de TVA astfel: cota implicită de TVA devine 0, în formularul de facturi am schimbat valoarea implicită a mențiunilor de pe factură în "nespecificat", am eliminat cota de TVA, coloana TVA și prețul unitar cu TVA și am modificat designul, iar în printul de factură am eliminat cota de TVA și coloana TVA, cu redimensionarea coloanelor; Reprogramarea filtrelor cu posibilitatea de vizualizare și eliminare filtru aplicat.

17.12.2014 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 6.6:
Proforme: Am adăugat opțiunea de ascundere a datelor firmei dvs. Funcție disponibilă în Configurare -> Opțiuni; Am adăugat posibilitatea de transformare a proformelor în orice document similar ne-fiscale. Sunt predefinite următoarele formate: Proformă, Prezentare, Ofertă, Formular de Comandă, Bon de Comandă, Deviz, Notă de plată, Calculație. Respectând formatul, puteți să vă creați propriile documente ne-fiscal. Funcția este disponibilă în Configurare -> Opțiuni. Transformarea implică modificarea butonului din meniul de start, a butonului din bara de meniu, a denumirii și titlului ferestrei de introducere a proformelor, a denumirii și titlului printului. Numerotarea este automată și evoluează independent de tipul documentului; Am adăugat funcția de transfer a datelor din proformă în Avize. Funcția este similară cu cea de transfer în facturi. Clienți: Reprogramarea conectării la internet pentru extragerea datelor clientului de pe internet. Pentru îmbunătățirea ratei de succes și reducerea timpului de așteptare, funcția actuală de conectare dispune de 3 moduri alternative: rapid, mediu și lent, care sunt activate automat în această ordine, până la realizarea extragerii datelor; Configurare: Am refăcut modulul de Configurare. Noile controale au fost integrate în următoarele categorii: Informații societate; Format tipărire; Personalizare tipărire: Formatare printului pentru documentele A4 pentru cele 4 secțiuni ale documentului (denumire firmă, date firmă, produs și tipizat).: Mărime font, Tip font, Bold, Italic; Opțiuni: Transformare Proforme, Ascundere furnizor Proforme; Rețea: Backup și Arhivare; Generalități: Am adăugat posibilitatea de a modifica designul documentelor (Facturi, Avize, Chitanțe, Dispoziții încasare, Proforme) în format A4. Puteți modifica mărimea fontului, tipul fontului, bold și italic pentru fiecare secțiune a documentului în parte (denumirea firmei, datele firmei, tipizat și produs); Am adăugat funcții suplimentare la click dreapta pe controalele de tip text (cut, copy, paste, delete). Am reprogramat încărcarea de logo și fundal pe documente pentru a permite memorarea de adrese lungi către fișierele cu imagini; Modificări de design

17.12.2014 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 6.6:
Am adăugat funcții suplimentare la click dreapta pe controalele de tip text (cut, copy, paste, delete). Am reprogramat încărcarea de logo și fundal pe documente pentru a permite memorarea de adrese lungi către fișierele cu imagini; Modificări de design.

27.10.2014 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 6.50.:
Avize: Am adăugat opțiunea de tipărire / retipărire a avizelor pe imprimante termice. Programul permite tipărirea avizelor pe orice imprimantă termică cu lățimea rolei de hârtie de la 65 mm la 120 mm; înregistrează ora inițială de emitere a avizului (până acum se tipărea ora curentă); Facturi, Situatie 1, Situatie 2: Am adăugat opțiunea de tipărire / retipărire a facturilor pe imprimante termice. Programul permite tipărirea facturilor pe orice imprimantă termică cu lățimea rolei de hârtie de la 65 mm la 120 mm; înregistrează ora inițială de emitere a facturii (până acum se tipărea ora curentă); Proforme: Am adăugat opțiunea de tipărire / retipărire a proformelor pe imprimante termice. Programul permite tipărirea proformelor pe orice imprimantă termică cu lățimea rolei de hârtie de la 65 mm la 120 mm; Încasări: Am adăugat opțiunea de tipărire / retipărire a chitanțelor pe imprimante termice. Programul permite tipărirea chitanțelor pe orice imprimantă termică cu lățimea rolei de hârtie de la 65 mm la 120 mm; Dispoziție de încasare: Am adăugat opțiunea de tipărire / retipărire a dispozițiilor pe imprimante termice. Programul permite tipărirea dispozitiilor pe orice imprimantă termică cu lățimea rolei de hârtie de la 65 mm la 120 mm; Produse: Posibilitatea de calcul a stocului în funcție de cantitatea introdusă manual în câmpul "Total intrate" din Detalii produs; Modificarea calculului cantității ieșite pe baza câmpurilor: Total ieșite, Total ieșite pe avize, Număr vândute (facturate), Număr avize facturate; Configurare: Rearanjarea formularului de configurare pe următoarele categorii: Informații societate, Tipărire, Opțiuni, Rețea, Backup și Arhivare, pentru a putea integra într-o structură logică noile controale: opțiuni de tipărire pe imprimantă termică pentru fiecare tip de document în parte, mărimea fontului folosit la printul pe imprimantă termică; Generalități: Am creat o funcție de redimensionare a tuturor câmpurilor din documentele tipărite pe imprimantă termică pentru a putea folosi optim toată lățimea rolei de hârtie disponibilă. De asemenea, caracterele se pot modifica în trei trepte: mic 6, mediu 7, mare 8. Documentele tipărite pe imprimante termice conțin aceleași câmpuri ca și cele clasice tipărite pe format A4/A5.

27.10.2014 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 6.50.:
Avize: Am adăugat opțiunea de tipărire / retipărire a avizelor pe imprimante termice. Programul permite tipărirea avizelor pe orice imprimantă termică cu lățimea rolei de hârtie de la 65 mm la 120 mm; înregistrează ora inițială de emitere a avizului (până acum se tipărea ora curentă); Facturi, Situatie 1, Situatie 2: Am adăugat opțiunea de tipărire / retipărire a facturilor pe imprimante termice. Programul permite tipărirea facturilor pe orice imprimantă termică cu lățimea rolei de hârtie de la 65 mm la 120 mm; înregistrează ora inițială de emitere a facturii (până acum se tipărea ora curentă); Proforme: Am adăugat opțiunea de tipărire / retipărire a proformelor pe imprimante termice. Programul permite tipărirea proformelor pe orice imprimantă termică cu lățimea rolei de hârtie de la 65 mm la 120 mm; Încasări: Am adăugat opțiunea de tipărire / retipărire a chitanțelor pe imprimante termice. Programul permite tipărirea chitanțelor pe orice imprimantă termică cu lățimea rolei de hârtie de la 65 mm la 120 mm; Dispoziție de încasare: Am adăugat opțiunea de tipărire / retipărire a dispozițiilor pe imprimante termice. Programul permite tipărirea dispozitiilor pe orice imprimantă termică cu lățimea rolei de hârtie de la 65 mm la 120 mm; Produse: Posibilitatea de calcul a stocului în funcție de cantitatea introdusă manual în câmpul "Total intrate" din Detalii produs; Modificarea calculului cantității ieșite pe baza câmpurilor: Total ieșite, Total ieșite pe avize, Număr vândute (facturate), Număr avize facturate; Configurare: Rearanjarea formularului de configurare pe următoarele categorii: Informații societate, Tipărire, Opțiuni, Rețea, Backup și Arhivare, pentru a putea integra într-o structură logică noile controale: opțiuni de tipărire pe imprimantă termică pentru fiecare tip de document în parte, mărimea fontului folosit la printul pe imprimantă termică; Generalități: Am creat o funcție de redimensionare a tuturor câmpurilor din documentele tipărite pe imprimantă termică pentru a putea folosi optim toată lățimea rolei de hârtie disponibilă. De asemenea, caracterele se pot modifica în trei trepte: mic 6, mediu 7, mare 8. Documentele tipărite pe imprimante termice conțin aceleași câmpuri ca și cele clasice tipărite pe format A4/A5.

19.05.2014 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 6.0.:
La Facturi: Adaugarea unei ferestre de conversie valutara: In cazul in care folositi optiunea „Pretul estimat din Produse” si ati completat campurile „Valuta” (alta decat RON sau LEI) si „Pret estimat vanzare fara TVA” pentru un anumit produs, in fereastra de dialog va trebui sa introduceti rata de schimb. (Facturile si Avizele se emit in LEI); La Avize: Adaugarea unei ferestre de conversie valutara: In cazul in care folositi optiunea „Pretul estimat din Produse” si ati completat campurile „Valuta” (alta decat RON sau LEI) si „Pret estimat vanzare fara TVA” pentru un anumit produs, in fereastra de dialog va trebui sa introduceti rata de schimb. (Facturile si Avizele se emit in LEI); Avizele care sunt inregistrate apar cu textul „Avizul este gata”  de culoarea verde (ca si pana acum), avizele care sunt facturate apar cu textul „Avizul este gata si facturat” La Proforme: Adaugarea unui mesaj de avertizare: In cazul in care folositi optiunea „Pretul estimat din Produse” si ati completat campurile „Valuta” si „Pret estimat vanzare fara TVA” pentru un anumit produs in Produse -> Detalii si la completarea proformei folositi alta valuta. (Proformele se pot emite in orice valuta); La Clienti: Reprogramarea modulului: Delegatii au fost integrati in modulul Clienti intr-o sectiune separata. Pot fi vizualizati toti delegatii clientului selectat, poate fi schimbat delegatul implicit (cel care apare pe document); Am adaugat sectiunea Manager: am mutat functia cu numarul de facturi emise clientului selectat; am mutat „Imprimare plicuri”; am adaugat raportul managerial „Fisa Client” (spre deosebire de cel din Rapoarte care se calculeaza pentru o perioada stabilita, acesta se calculeaza pentru toate documentele emise clientului); am adaugat functia „Politica discount” (discountul se va aplica la întocmirea facturilor după confirmarea unui mesaj de averizare); afisarea datoriilor de incasat de la clientul respectiv.; Am adaugat filtrul dupa delegat: gasirea si filtrarea clientilor reprezentati de un anumit delegat; La Produse: Am adaugat filtrul dupa categorie: sunt afisate produsele care fac parte din categoria selectata>

19.05.2014 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 6.1.:
La Facturi: Adaugarea unei ferestre de conversie valutara: In cazul in care folositi optiunea „Pretul estimat din Produse” si ati completat campurile „Valuta” (alta decat RON sau LEI) si „Pret estimat vanzare fara TVA” pentru un anumit produs, in fereastra de dialog va trebui sa introduceti rata de schimb. (Facturile si Avizele se emit in LEI); La Avize: Adaugarea unei ferestre de conversie valutara: In cazul in care folositi optiunea „Pretul estimat din Produse” si ati completat campurile „Valuta” (alta decat RON sau LEI) si „Pret estimat vanzare fara TVA” pentru un anumit produs, in fereastra de dialog va trebui sa introduceti rata de schimb. (Facturile si Avizele se emit in LEI); Avizele care sunt inregistrate apar cu textul „Avizul este gata”  de culoarea verde (ca si pana acum), avizele care sunt facturate apar cu textul „Avizul este gata si facturat” La Proforme: Adaugarea unui mesaj de avertizare: In cazul in care folositi optiunea „Pretul estimat din Produse” si ati completat campurile „Valuta” si „Pret estimat vanzare fara TVA” pentru un anumit produs in Produse -> Detalii si la completarea proformei folositi alta valuta. (Proformele se pot emite in orice valuta)

12.05.2014 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 6.0.:
La Start: Actualizarea meniului de start pentru recunoasterea versiunii sistemelor de operare: Windows 8, Windows 8.1 si a versiunii de Access 2013. La Facturi: Procedura de verificare: am inclus pasul de verificare a existentei mai multor clienti inregistrati cu aceeasi denumire (problema semnalata de mai multi clienti avand ca rezultat afisarea eronata a facturilor); am modificat modul de referinta al termenului scadent (la ultima versiune referinta se face la data emiterii facturiii si nu la data curenta extrasa din calculator. Programul opera in mod eronat ca fiind incasate facturile cu data scadenta mai mare decat data facturii si mai mica decat data calculatorului). La Produse: Introducerea modulului de detalii pentru fiecare produs in parte cu urmatoarele campuri: Denumire produs - denumire unica pentru fiecare produs in parte, aceeasi ca si in formularul de baza Produse; Cod produs - cod unic pentru fiecare produs in parte, acelasi ca si in formularul de baza Produse; Cod de bare - camp pentru scanner de cod de bare; Categorie - categoria din care face parte produsul, aceeasi ca si in formularul de baza Produse; Producator - denumirea producatorului; UM de baza - UM in baza careia se calculeaza situatiile financiare UM ambalaj 1 - multiplu/subdiviziune de UM de baza. Daca folositi aceasta UM, facturile se vor viziona in continuare cu UM in care au fost emise, dar pentru toate calculele din program va fi facuta conversia la UM de baza; UM ambalaj 2 - multiplu/subdiviziune de UM de baza. Daca folositi aceasta UM, facturile se vor viziona in continuare cu UM in care au fost emise, dar pentru toate calculele din program va fi facuta conversia la UM de baza; Valuta - valuta folosita; TVA produs - cota de TVA folosita pentru produs; Pret estimat de vanzare fara TVA - posibilitatea introducerii pretului de vanzare fara TVA pentru produs inainte de a fi facturat sau inregistrat in aviz. Am adaudat in Facturi, Avize si Proforme posibilitatea autocompletarii pretului estimat; Pret estimat de vanzare cu TVA - calculul automat al pretului estimat de vanzare cu TVA pornind de la pretul estimat fara TVA si cota de TVA specificata. Am adaudat in Facturi, Avize si Proforme posibilitatea autocompletarii pretului estimat; Ultimul pret facturat fara TVA - preluare automata a ultimului pret fara TVA folosit la facturare. Functia se apeleaza la apasarea butonului Recalculare; Ultimul pret facturat cu TVA - preluare automata a ultimului pret cu TVA folosit la facturare. Functia se apeleaza la apasarea butonului Recalculare; Numar iesite - calcul automat al cantitatii vandute (in UM de baza). Functia se apeleaza la apasarea butonului Recalculare; Numar facturate fara aviz - calcul automat al cantitatii vandute (in UM de baza). Functia se apeleaza la apasarea butonului Recalculare; Numar iesite pe avize - calcul automat al cantitatii iesite pe avize (in UM de baza). Functia se apeleaza la apasarea butonului Recalculare; Lot - lotul din care face parte produsul. Daca este completat, apare automat pe Factura si Aviz sub denumirea produsului pe un rand separat; Garantie - garantia acordata produsului. Daca este completat, apare automat pe Factura si Aviz sub denumirea produsului pe un rand separat; Data expirarii - data expirarii produsului. Daca este completat, apare automat pe Factura si Aviz sub denumirea produsului pe un rand separat; Ascunde produsul din lista - posibilitatea ascunderii produsului din lista de introducere a produselor in Facturi, Avize si Proforme. Functia era disponibila si pana acum dar a fost mutata din formularul de baza Produse in Detalii produs; Comentarii - comentariile dvs. Pentru fiecare produs in parte. Comentariile au fost mutate din formularul de baza Produse in Detalii produs; Reprogramarea modului de schimbarea a produsului la inchiderea formularului Produse: in cazul in care sunt deschise formularele de intocmire Facturi sau Avize veti primi un mesaj de confirmare a schimbarii sau adaugarii produsului selectat; in cazul in care sunt deschise formularele de intocmire Facturi sau Avize cu bifa "Gata" activa veti primi un mesaj de avertizare ca produsul nu poate fi modificat; Am adaugat filtrul dupa categorie: sunt afisate produsele care fac parte din categoria selectata; La UM: La inregistrarea unui produs nou se inregistreaza si unitatea de masura La intocmirea de Facturi cu produsele inregistrate fara UM dispuneti de doua optiuni: se cere confirmarea de inregistrare a UM in Produse; se inregistreaza automat UM de baza "buc"; Pentru stabilirea modului de lucru, dispuneti de un control in Configurare -> Optiuni avansate. Programul nu va mai permite inregistrarea produselor fara UM. In cazul in care folositi alta UM decat cea de baza, programul va atentioneaza si reseteaza automat cantitatea si pretul introdus. Pentru corectitudinea calculelor, emiterea de Avize se va face doar folosind UM de baza. La Clienti: Reprogramarea modulului: Delegatii au fost integrati in modulul Clienti intr-o sectiune separata. Pot fi vizualizati toti delegatii clientului selectat, poate fi schimbat delegatul implicit (cel care apare pe document); Am adaugat sectiunea Manager: am mutat functia cu numarul de facturi emise clientului selectat; am adaugat functia "Politica discount" (discountul se va aplica la întocmirea facturilor după confirmarea unui mesaj de averizare); afisarea datoriilor de incasat de la clientul respectiv. Reprogramarea modului de schimbarea a clientului la inchiderea formularului Clienti: in cazul in care sunt deschise formularele de intocmire Facturi sau Avize veti primi un mesaj de confirmare a schimbarii clientului selectat; in cazul in care sunt deschise formularele de intocmire Facturi sau Avize cu bifa "Gata" activa, clientul nu poate fi modificat si veti primi un mesaj de avertizare in acest sens; Am adaugat filtrul dupa delegat: gasirea si filtrarea clientilor reprezentati de un anumit delegat. La Info:Actualizarea functiei Info de la click dreapta pe produse: am adaugat urmatoarele informatii: Cod produs; Categorie; UM de baza; Alte unitati de masura si conversia; Garantie; Data expirarii. La Configurare: La sectiunea "Backup si Arhivare" am adaugat caseta text in care este afisata calea la care programul efectueaza backup-ul automat. In tot programul: Modificarea designului (formulare, bara de meniu, iconite). Probleme rezolvate: Rezolvarea unor probleme de compatibilitate cu Access-ul 2010 si 2013; Revizuirea integrala a codului.

01.03.2014 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 5.3.:
Modificari față de versiunea anterioară: La Produse: Introducerea modulului de detalii pentru fiecare produs in parte cu urmatoarele campuri: Denumire produs - denumire unica pentru fiecare produs in parte, aceeasi ca si in formularul de baza Produse; Cod produs - cod unic pentru fiecare produs in parte, acelasi ca si in formularul de baza Produse; Cod de bare - camp pentru scanner de cod de bare; Categorie - categoria din care face parte produsul, aceeasi ca si in formularul de baza Produse; Producator - denumirea producatorului; UM de baza - UM in baza careia se calculeaza situatiile financiare; UM ambalaj 1 - multiplu/subdiviziune de UM de baza. Daca folositi aceasta UM, facturile se vor viziona in continuare cu UM in care au fost emise, dar pentru toate calculele din program va fi facuta conversia la UM de baza; UM ambalaj 2 - multiplu/subdiviziune de UM de baza. Daca folositi aceasta UM, facturile se vor viziona in continuare cu UM in care au fost emise, dar pentru toate calculele din program va fi facuta conversia la UM de baza; Valuta - valuta folosita; TVA produs - cota de TVA folosita pentru produs; Pret estimat de vanzare fara TVA - posibilitatea introducerii pretului de vanzare fara TVA pentru produs inainte de a fi facturat. Am adaudat in Facturi, Avize si Proforme posibilitatea autocompletarii pretului estimat; Pret estimat de vanzare cu TVA - calculul automat al pretului estimat de vanzare cu TVA pornind de la pretul estimat fara TVA si cota de TVA specificata. Am adaudat in Facturi, Avize si Proforme posibilitatea autocompletarii pretului estimat; Ultimul pret facturat fara TVA - preluare automata a ultimului pret fara TVA folosit la facturare. Functia se apeleaza la apasarea butonului Recalculare; Ultimul pret facturat cu TVA - preluare automata a ultimului pret cu TVA folosit la facturare. Functia se apeleaza la apasarea butonului Recalculare; Numar vandute - calcul automat al cantitatii vandute (in UM de baza). Functia se apeleaza la apasarea butonului Recalculare; Numar iesite pe aviz - calcul automat al cantitatii iesite pe avize (in UM de baza). Functia se apeleaza la apasarea butonului Recalculare; Lot - lotul din care face parte produsul. Daca este completat, apare automat pe Factura si Aviz sub denumirea produsului pe un rand separat; Garantie - garantia acordata produsului. Daca este completat, apare automat pe Factura si Aviz sub denumirea produsului pe un rand separat; Data expirarii - data expirarii produsului. Daca este completat, apare automat pe Factura si Aviz sub denumirea produsului pe un rand separat; Ascunde produsul din lista - posibilitatea ascunderii produsului din lista de introducere a produselor in Facturi, Avize si Proforme. Functia era diponibila si pana acum dar a fost mutata din formularul de baza Produse in Detalii produs; Comentarii - comentariile dvs. Pentru fiecare produs in parte. Au fost mutate din formularul de baza Produse in Detalii produs. La UM: La inregistrarea unui produs nou din Facturi sau Avize se inregistreaza si unitatea de masura; La intocmirea de Fcturi sau cu produsele inregistrate fara UM dispuneti de doua optiuni: 1. se cere confirmarea de inregistrare a UM in Produse 2. se inregistreaza automat UM de baza "buc" Pentru stabilirea modului de lucru, dispuneti de un control in Configurare -> Optiuni avansate. Programul nu va mai permite inregistrarea produselor din Facturi sau Avize fara UM In cazul in care folositi alta UM decat cea de baza, programul va atentioneaza si rezeteaza automat cantitatea si pretul introdus. Pentru corectitudinea calculelor, emiterea de Avize se va face doar folosind UM de baza. La Contracte: Penalitatile achitate pentru un anumit contract sunt scazute din totalul penalitatilor pentru acel contract. Actualizarea functiei Info de la click dreapta pe produse: am adaugat urmatoarele informatii: Cod produs; Categorie; UM de baza; Alte unitati de masura si conversia; Garantie; Data expirarii. Modificarea designului (formulare, bara de meniu, agenda, iconite). Actualizarea meniului de start pentru recunoasterea versiunii sistemelor de operare: Windows 8, Windows 8.1 si a versiunii de Access 2013. Reprogramarea modului de schimbarea a produsului la inchiderea formularului Produse: 1. in cazul in care sunt deschise formularele de intocmire Facturi sau Avize veti primi un mesaj de confirmare a schimbarii sau adaugarii produsului selectat; 2. in cazul in care sunt deschise formularele de intocmire Facturi sau Avize cu bifa "Gata" activa veti primi un mesaj de avertizare ca produsul nu poate fi modificat. Reprogramarea modului de schimbarea a clientului la inchiderea formularului Clienti: 1. in cazul in care sunt deschise formularele de intocmire Facturi sau Avize veti primi un mesaj de confirmare a schimbarii sau clientului selectat; 2. in cazul in care sunt deschise formularele de intocmire Facturi sau Avize cu bifa "Gata" activa, clientul nu poate fi modificat si veti primi un mesaj de avertizare in acest sens. Probleme rezolvate: Rezolvarea unor probleme de compatibilitate cu Access-ul 2010 si 2013

01.11.2013 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 5.2.:
Modificari față de versiunea anterioară: La Contracte: Am adăugat câmpul pentru procentul de penalități; Calcul automat al termenului scadent al ultimei facturi emise conform contractului; Calcul automat pentru zilele de întârziere la achitarea uneia sau mai multor facturi recurente; Calcul automat pentru valoarea totală a penalităților tuturor facturilor neachitate emise conform contractului; La emitere factură se transferă automat penalitățile până la data facturării și opțional textul cu datele despre facturile la care s-au calculat penalități.

05.04.2013 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Lite 2.2.:
Actualizare conform Cod fiscal: mențiuni TVA - toate cele 7 cazuri + nespecificat pentru neplătitorii de TVA sau cei care sunt peste pragul din lege. Posibilitatea schimbării cotei de TVA (prestabilite 24%, 19%, 9%, 5%, dar poate fi folosită orice cotă de TVA). Funcție de recalculare a TVA-ului pentru toată factura la schimbarea cotei. Modificarea integrală a designului. Revizuirea codului.

05.04.2013 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Free 2.2.:
Actualizare conform Cod fiscal: mențiuni TVA - toate cele 7 cazuri + nespecificat pentru neplătitorii de TVA sau cei care sunt peste pragul din lege. Posibilitatea schimbării cotei de TVA (prestabilite 24%, 19%, 9%, 5%, dar poate fi folosită orice cotă de TVA). Funcție de recalculare a TVA-ului pentru toată factura la schimbarea cotei. Modificarea integrală a designului. Revizuirea codului.

26.03.2013 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 5.0.:
Actualizare conform Cod fiscal: mențiuni TVA - toate cele 7 cazuri + nespecificat pentru neplătitorii de TVA sau cei care sunt peste pragul din lege. Introducerea codului de produs în program. Fără să modificam designul facturilor, avizelor, proformelor, codul de produs apare pe un rând nou. Opțiunea poate fi modificată din Configurare -> Opțiuni avansate. Introducerea în toate controalele referitoare la produs a căutării inteligente atât după denumirea produsului cât și după cod. Puteți găsi produsul doar prin introducerea parțială de caractere conținute în șirul de căutare (denumire sau cod). Reintroducerea produsului șters accidental, dacă produsul de regăsește în documentele emise, la acționarea comenzii „Calcul cantitate”. Introducerea în toate controalele referitoare la client a căutării inteligente atât după denumirea clientului cât și după CIF. Introducerea în Avize a unui filtru nou „Filtru dupa produsele din avize” - la aplicarea filtrului, programul selecteaza doar avizele emise care contin produsul respectiv. Introducerea in Proforme a unui filtru nou „Filtru dupa produsele din proforme” - la aplicarea filtrului, programul selecteaza doar proformele emise care conțin produsul respectiv. Introducerea în Situație1 a unui filtru nou „Filtru după produsele din facturi” - la aplicarea filtrului, programul selecteaza doar facturile emise care conțin produsul respectiv. Introducerea în Situație2 a opțiunii de afișare TVA: TVA valoric (total TVA de pe fiecare factura în parte) și Cota TVA (cota TVA folosită pe fiecare factura în parte). Reprogramarea exportului în excel din Situație2: exportă total TVA încasată pentru fiecare factură în parte (util pentru firmele cu TVA la încasare). Rețea: actualizarea sumelor încasate/ rest de plată la anularea încasărilor din rețea. Pentru neplătitorii de TVA: ascunderea colanelor de TVA în Situație1 și Situație2, până acum era afișată cota de 0%.

26.03.2013 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 5.0.:
Actualizare conform Cod fiscal: mențiuni TVA - toate cele 7 cazuri + nespecificat pentru neplătitorii de TVA sau cei care sunt peste pragul din lege. Introducerea codului de produs în program. Fără să modificam designul facturilor, avizelor, proformelor, codul de produs apare pe un rând nou. Opțiunea poate fi modificată din Configurare -> Opțiuni avansate. Introducerea în toate controalele referitoare la produs a căutării inteligente atât după denumirea produsului cât și după cod. Puteți găsi produsul doar prin introducerea parțială de caractere conținute în șirul de căutare (denumire sau cod). Reintroducerea produsului șters accidental, dacă produsul de regăsește în documentele emise, la acționarea comenzii „Calcul cantitate”. Introducerea în toate controalele referitoare la client a căutării inteligente atât după denumirea clientului cât și după CIF. Introducerea în Avize a unui filtru nou „Filtru dupa produsele din avize” - la aplicarea filtrului, programul selecteaza doar avizele emise care contin produsul respectiv. Introducerea in Proforme a unui filtru nou „Filtru dupa produsele din proforme” - la aplicarea filtrului, programul selecteaza doar proformele emise care conțin produsul respectiv. Introducerea în Situație1 a unui filtru nou „Filtru după produsele din facturi” - la aplicarea filtrului, programul selecteaza doar facturile emise care conțin produsul respectiv. Introducerea în Situație2 a opțiunii de afișare TVA: TVA valoric (total TVA de pe fiecare factura în parte) și Cota TVA (cota TVA folosită pe fiecare factura în parte). Reprogramarea exportului în excel din Situație2: exportă total TVA încasată pentru fiecare factură în parte (util pentru firmele cu TVA la încasare). Rețea: actualizarea sumelor încasate/ rest de plată la anularea încasărilor din rețea. Pentru neplătitorii de TVA: ascunderea colanelor de TVA în Situație1 și Situație2, până acum era afișată cota de 0%.

24.08.2012 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 4.9.:
Meniul de start: Intrările din agendă sunt colorate diferit, contractele sunt portocalii și facturile de încasat sunt albastre. Am adăugat butonul de configurare și în meniul de start. Facturi: La bifele "Ultimul preț facturat" și "Ultimul preț facturat clientului", la versiunile anterioare, programul completa prețul dacă introduceați produsul cu una dintre bife activă. În momentul de față am adăugat și posibilitatea de completare a prețului după introducerea produselor. Avize: Având în vedere că avizele au regim special am îmbunătățit funcționalitatea avizelor, pentru a nu putea fi șterse sau modificate accidental. Am reprogramat modulul de verificare. În prezent funcționează similar cu modulul de verificare din facturi cu bifa "Avizul este gata" și cu blocarea avizului completat. Situație 2: Am schimbat din "Cauta de la data" în "Filtru după data". Încasări: Am refăcut modulul de evidență a documentelor scanate. Documentele sunt asociate cu denumirea clientului și cu numărul documentului, pot fi introduse, schimbate sau eliminate. Configurare: Am adăugat posibilitatea de a introduce logo și fundal diferit pentru toate tipurile de facturi și proforme în toate formatele uzuale bmp, jpg, gif, png. Refacerea logourilor demonstrative cu evidențierea dimensiunilor în pixeli pentru fiecare logo în parte. Posibilitatea de ajustare a transparenței pentru toate ferestrele pop-up: Calendar, Info, Discount factura, Discount proformă, Cote, Cote plic, Conectare internet, Delegat, Emitent. Generalități: Reprogramarea tuturor controalelor combo. Căutare a textului tastat indiferent de poziția lui în câmpurile text cu denumirea clienților și produselor. Pentru Produse, Situatie 2 și Încasări am adăugat vizualizarea tip tabel (Datasheet view). Modul de lucru în vizualizarea tip tabel este similar cu Excelul, coloanele se pot redimensiona, muta, ascunde, se pot face selecții pe arie care pot fi copiate în excel sau exportate, etc. Am extins pentru tot programul disponibilitatea comenzilor care se pot lansa la click dreapta. În funcție de poziția de unde se apasă click dreapta, sunt disponibile următoarele comenzi: Pentru formulare: Deschidere Clienți, Mai multe informații, Ajutor Soft Facturare, Vizualizare tip formular, Vizualizare tip tabel, Sortează crescător, Sorteză descrescător, Filtru după selecție, Scoate filtru/sortare, Ascunde coloana, Arată coloana, Copy, Export, Trimite în mail (ca atasament), Vizualizare factura, Printare factura, Deschide factura emisa / Operează încasare Pentru rapoarte: Printrare la imprimanta implicită, Alege imprimanta, Export. Dacă se lansează modulul Produse cu dubluclick pe câmpul produs în Facturi, Avize, Proforme, la închiderea produselor câmpul se va actualiza cu produsul selectat în momentul închiderii (ca la Clienți). Am modificat funcționarea calendarului disponibil la dubluclick pe câmpurile de tip dată: la lansare afișează data din câmp, la închidere actualizează câmpul cu data din calendar (la versiunile anterioare calendarul se deschidea cu data curentă). Ferestrele Produse, Situație2, Încasări, Contracte afișează pe bara de titlu numărul de înregistrări.

24.08.2012 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 4.9.:
Meniul de start: Am adăugat butonul de configurare și în meniul de start. Facturi: La bifa "Ultimul preț facturat", la versiunile anterioare, programul completa prețul dacă introduceați produsul cu bifa activă. În momentul de față am adăugat și posibilitatea de completare a prețului după introducerea produselor. Avize: Având în vedere că avizele au regim special am îmbunătățit funcționalitatea avizelor, pentru a nu putea fi șterse sau modificate accidental. Am reprogramat modulul de verificare. În prezent funcționează similar cu modulul de verificare din facturi cu bifa "Avizul este gata" și cu blocarea avizului completat. Situație 2: Am schimbat din "Cauta de la data" în "Filtru după data". Încasări: Am refăcut modulul de evidență a documentelor scanate. Documentele sunt asociate cu denumirea clientului și cu numărul documentului, pot fi introduse, schimbate sau eliminate. Configurare: Am adăugat posibilitatea de a introduce logo și fundal diferit pentru toate tipurile de facturi și proforme în toate formatele uzuale bmp, jpg, gif, png. Refacerea logourilor demonstrative cu evidențierea dimensiunilor în pixeli pentru fiecare logo în parte. Generalități: Reprogramarea tuturor controalelor combo. Căutare a textului tastat indiferent de poziția lui în câmpurile text cu denumirea clienților și produselor. Pentru Produse, Situatie 2 și Încasări am adăugat vizualizarea tip tabel (Datasheet view). Modul de lucru în vizualizarea tip tabel este similară cu Excelul, coloanele se pot redimensiona, muta, ascunde, se pot face selecții pe arie care pot fi copiate în excel sau exportate, etc. Am extins pentru tot programul disponibilitatea comenzilor care se pot lansa la click dreapta. În funcție de poziția de unde se apasă click dreapta, sunt disponibile următoarele comenzi: pentru formulare: Deschidere Clienți, Mai multe informații, Ajutor Soft Facturare, Vizualizare tip formular, Vizualizare tip tabel, Sortează crescător, Sorteză descrescător, Filtru după selecție, Scoate filtru/sortare, Ascunde coloana, Arată coloana, Copy, Export, Trimite în mail (ca atasament), Vizualizare factura, Printare factura, Deschide factura emisa / Operează încasare pentru rapoarte: Printrare la imprimanta implicită, Alege imprimanta, Export. Dacă se lansează modulul Produse cu dubluclick pe câmpul produs în Facturi, Avize, Proforme, la închiderea produselor câmpul se va actualiza cu produsul selectat în momentul închiderii (ca la Clienți). Am modificat funcționare calendarului disponibil la dubluclick pe câmpurile de tip dată: la lansare afișează data din câmp, la închidere actualizează câmpul cu data din calendar (la versiunile anterioare calendarul se deschidea cu data curentă). Ferestrele Produse, Situație2, Încasări afișează pe bara de titlu numărul de înregistrări.

24.05.2012 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 4.8:
Mesaj de confirmare cu optiunea de adaugare a directorului programului in Trusted Locations pentru Ms. Access 2007, Ms. Access 2010, biliotecile de rulare Ms. Access 2007 si biliotecile de rulare Ms. Access 2010.; Manager propriu de ferestre - toate formularele se deschid la o dimensiune proportionala cu dimensiunea ecranului. Ulterior dvs. puteti sa redimensionati ferestrele cum doriti.; Modulul de update: Am mutat butonul de update din Configurare in meniul de start. Am adaugat facilitatea de update online. Programul va avertizeaza daca a aparut o versiune noua. La apasarea butonului de update (vizibil doar in cazul in care exista un update disponibil pe server), programul descarca aplicatia de update de pe server si o lanseaza. Urmati apoi instructiunile din aplicatia de update pentru a finaliza actualizarea. De asemenea ramane disponibila in continuare si metoda veche de update (la solicitarea dvs sau in cazul in care nu aveti calculatorul de facturare conectat la internet).; Modulul de Configurare: Am impartit modulul de Configurare in cinci pagini: Factura, Optiuni, Retea, Backup si Arhivare, Optiuni avansate - pentru a face loc tuturor optiunilor si pentru a se incadra in rezolutii verticale de 800 pixeli sau chiar mai mici (folosite la laptopuri si tablete). Am adaugat facilitatea de printare a 1, 2 sau 3 exemplare aviz la apasarea butonului de Imprimare directa - optiunea este in Configurare -> Optiuni. Am adaugat optiunea "Afisare zecimale la cantitate in facturi, avize, proforme". Puteti opta pentru afisarea de zecimale doar la cantitatile fractionale sau la toate cantitatile din printurile de facturi, avize, proforme.; Modulul de retea: Am adaugat conditia "Facturi mai recente de data aleasa de dvs" pentru a micsora timpul de sincronizare in cazul programelor cu multe facturi. (La peste 1000 de facturi timpul de sincronizare depaseste 2 min.) Am adaugat un camp care afiseaza numarul de facturi care vor fi sincronizate in retea din programul curent. Numarul de facturi se actualizeaza in functie de data aleasa.; Modulul Clienti: Am impartit modulul de Clienti in doua pagini: Date facturare, Date optionale - pentru a face loc tuturor campurilor si pentru a se incadra in rezolutii verticale de 800 pixeli sau chiar mai mici (folosite la laptopuri si tablete). Am reprogramat functia de verificare clienti. Verificarile sunt efectuate mult mai rapid. Dupa gasirea unei probleme, functia continua verificarea cu inregistrarile urmatoare.; Modulul Produse: Am reprogramat functia de verificare produse. Verificarile sunt efectuate mult mai rapid. Dupa gasirea unei probleme, functia continua verificarea cu inregistrarile urmatoare.

24.05.2012 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 4.8:
Mesaj de confirmare cu optiunea de adaugare a directorului programului in Trusted Locations pentru Ms. Access 2007, Ms. Access 2010, biliotecile de rulare Ms. Access 2007 si biliotecile de rulare Ms. Access 2010.; Manager propriu de ferestre - toate formularele se deschid la o dimensiune proportionala cu dimensiunea ecranului. Ulterior dvs. puteti sa le redimensionati ferestrele cum doriti.; Modulul de update: Am mutat butonul de update din Configurare in meniul de start. Am adaugat facilitatea de update online. Programul va avertizeaza daca a aparut o versiune noua. La apasarea butonului de update (vizibil doar in cazul in care exista un update disponibil pe server), programul descarca aplicatia de update de pe server si o lanseaza. Urmati apoi instructiunile din aplicatia de update pentru a finaliza actualizarea. De asemenea ramane disponibila in continuare si metoda veche de update (la solicitarea dvs sau in cazul in care nu aveti calculatorul de facturare conectat la internet).; Modulul de Configurare: Am impartit modulul de Configurare in cinci pagini: Factura, Optiuni, Retea, Backup si Arhivare, Optiuni avansate - pentru a face loc tuturor optiunilor si pentru a se incadra in rezolutii verticale de 800 pixeli sau chiar mai mici (folosite la laptopuri si tablete). Am adaugat facilitatea de printare a 1, 2 sau 3 exemplare aviz la apasarea butonului de Imprimare directa - optiunea este in Configurare -> Optiuni. Am adaugat optiunea "Afisare zecimale la cantitate in facturi, avize, proforme". Puteti opta pentru afisarea de zecimale doar la cantitatile fractionale sau la toate cantitatile din printurile de facturi, avize, proforme.; Modulul de retea: Am adaugat conditia "Facturi mai recente de data aleasa de dvs" pentru a micsora timpul de sincronizare in cazul programelor cu multe facturi. (La peste 1000 de facturi timpul de sincronizare depaseste 2 min.) Am adaugat un camp care afiseaza numarul de facturi care vor fi sincronizate in retea din programul curent. Numarul de facturi se actualizeaza in functie de data aleasa.; Modulul Clienti: Am impartit modulul de Clienti in doua pagini: Date facturare, Date optionale - pentru a face loc tuturor campurilor si pentru a se incadra in rezolutii verticale de 800 pixeli sau chiar mai mici (folosite la laptopuri si tablete). Am reprogramat functia de verificare clienti. Verificarile sunt efectuate mult mai rapid. Dupa gasirea unei probleme, functia continua verificarea cu inregistrarile urmatoare.; Modulul Produse: Am reprogramat functia de verificare produse. Verificarile sunt efectuate mult mai rapid. Dupa gasirea unei probleme, functia continua verificarea cu inregistrarile urmatoare.; Modulul Situatie2: Am refacut graficul "Top 10 clienti". Formularul prezenta o intarziere la inchidere indiferent daca graficul era vizibil sau invizibil.; Modulul Produse: Am refacut graficul "Top 10 produse". Formularul prezenta o intarziere la inchidere indiferent daca graficul era vizibil sau invizibil.

16.12.2011 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 4.7:
Toate controalele din programul de facturare se redimensionează și repoziționează în funcție de mărimea ferestrei (La maximizarea ferestrei, nu veți mai avea un spațiu nefolosit în dreapta formularului, ci formularul se mărește, casuțele text se măresc, butoanele se repoziționează indiferent de rezoluția ecranului dvs.) Adăugarea cotei implicite de TVA în Configurare, care face programul de facturare mai adaptiv în funcție de schimbările legislative de TVA, avertizează utilizatorul la folosirea unei alte cote de TVA care poate fi greșită și este folosită pentru calculul contractelor la transferul în facturi. Reprogramarea modalității de aplicare a discountului. Discountul poate fi aplicat: Produselor, prin: acordare în prețul produsului (ca și până acum); prin generare de rând nou în factură (ex. "Discount 10% la produsul x"). Pentru toată factura, prin generare de rând nou (ex. "Discount factura de 5%"). În cazul discountului aplicat prin generare rând, deși discountul este afișat ca și produs, programul de facturare nu înregistrează produsul "Discount ....", ci calculează automat prețul real al fiecărui produs scăzând fiecare discount în parte. Revizualizarea și retipărirea facturilor se face exact în forma în care au fost emise. Mod de aplicare: Se introduce discountul pe rândul cu produs pentru discount la produs și se introduce pe ultimul rând gol de sub produse, pentru discount la toată factura. Discount se poate aplica atât în facturi cât și în proforme. La transferul din proforme în facturi sau invers, se transferă și discountul. Fereastra cu opțiuni avansate de discount care se deschide la dubluclick pe coloana discount și conține: Informații despre alte discounturi acordate: Clientului, dacă bifați "Discount aplicat la toată factura"; Produsului, dacă bifați "Discount aplicat produsului selectat"În fereastra discount, casuțele text albe pot fi editate pentru stabilirea cu exactitate a discountului în toate modurile posibile: discount procentual, cuantumul discountului unitar cu sau fără TVA, cuantumul valorii cu sau fără TVA, prețul unitar cu discount inclus cu sau fără TVA, valoarea cu discount inclus cu sau fără TVA. Bifa discount în preț sau prin generare rând. Adăugarea în facturi și proformă a butonului "Ștergere rând". Folosirea butonului permite ștergerea concomitentă a discountului aplicat unui produs împreună cu produsul respectiv. Este disponibilă ca și până acum varianta de selectare și ștergere folosind tasta "Delete", dar împreună cu produsul nu se sterge și discountul acordat produsului respectiv. În procedura de verificare am adăugat verificarea existenței discounturilor fără obiect. Rezolvarea unor probleme grafice în modul de lucru pentru neplătitorii de TVA. Actualizarea modulului de extragere a cursului de schimb BNR (data cotației era afisată eronat).

16.12.2011 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 4.7:
Toate controalele din programul de facturare se redimensionează și repoziționează în funcție de mărimea ferestrei (La maximizarea ferestrei, nu veți mai avea un spațiu nefolosit în dreapta formularului, ci formularul se mărește, casuțele text se măresc, butoanele se repoziționează indiferent de rezoluția ecranului dvs.) Adăugarea cotei implicite de TVA în Configurare, care face programul de facturare mai adaptiv în funcție de schimbările legislative de TVA, avertizează utilizatorul la folosirea unei alte cote de TVA care poate fi greșită. Reprogramarea modalității de aplicare a discountului. Discountul poate fi aplicat: produselor, prin: acordare în prețul produsului (ca și până acum); prin generare de rând nou în factură (ex. „Discount 10% la produsul x”). Pentru toată factura, prin generare de rând nou (ex. „Discount factura de 5%”). În cazul discountului aplicat prin generare rând, deși discountul este afișat ca și produs, programul de facturare nu înregistrează produsul „Discount ....”, ci calculează automat prețul real al fiecărui produs scăzând fiecare discount în parte. Revizualizarea și retipărirea facturilor se face exact în forma în care au fost emise. Mod de aplicare: Se introduce discountul pe rândul cu produs pentru discount la produs și se introduce pe ultimul rând gol de sub produse, pentru discount la toată factura. Discount se poate aplica atât în facturi cât și în proforme. La transferul din proforme în facturi sau invers, se transferă și discountul. Fereastra cu bifa discount în preț sau prin generare rând se deschide la dubluclick pe coloana discount. Adăugarea în facturi și proformă a butonului „Ștergere rând”. Folosirea butonului permite ștergerea concomitentă a discountului aplicat unui produs împreună cu produsul respectiv. Este disponibilă ca și până acum varianta de selectare și ștergere folosind tasta „Delete”, dar împreună cu produsul nu se sterge și discountul acordat produsului respectiv. În procedura de verificare am adăugat verificarea existenței discounturilor fără obiect.Rezolvarea unor probleme grafice în modul de lucru pentru neplătitorii de TVA.

28.09.2011 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 4.6:
Compatibilizarea programului cu: Microsoft Access 2010 și bibliotecile de rulare Microsoft Access 2010 (Microsoft Access 2010 Runtime). Deasemenea a fost păstrată funcționalitatea programului pe Microsoft Access 2007 și bibliotecile de rulare Microsoft Access 2007 (Microsoft Access 2007 Runtime) și bineînteles Microsoft Access 2003 și bibliotecile de rulare Microsoft Access 2003 (Microsoft Access 2003 Runtime) pe care a fost programat.; Reprogramarea codului de extragere a datelor clientului, a cursului valutar și a altor module de pe internet astfel încât să funcționeze indiferent de versiunea de Windows, Internet Explorer și Regional Settings.; Design nou la facturi, proforme și avize: Printurile de facturi 1/A4, proforme și avize se pot extinde pănă la 3 pagini A4; Paginile sunt numerotate la subsol împreună cu seria și numărul facturii; Subsolul se poziționează automat în partea de jos a ultimei pagini; Produsele pot ocupa oricâte rânduri, până la limita de 200 de caractere; Rândurile se redimensionează automat pentru toate produsele; Partea, care rămâne necompletată cu produse, este marcată cu un “Z”; Se poate seta grosimea liniilor din facturi, proforme și avize. Am mărit spațiul de la cantitate în facturi, proforme și avize; Am adăugat un nou model de factură - modelul business, care are un design nou și permite afișarea unui logo mai mare în partea din stanga sus. Am adăugat posibilitatea întocmiri și printării avizelor fără preț. În Clienți am adăugat un modul nou de design și tipărire plicuri pentru următoarele formate: plic A4, plic A5, plic DL cu posibilitatea configurării elementelor tipăribile tip text (poziție, dimensiuni, tip font, mărime font, îngroșat, italic, vertical/orizontal, vizibil) și logo (poziție, dimensiuni, vizibil). În șabloanele pentru facturi și avize am renunțat la mutarea obiectului prin selectare pentru sistemul mai familiar folosit în aplicațiile de design (mutare cu butonul mouseului apăsat). Din situații se pot vizualiza și tipări facturile în orice culoare (până acum erau disponibile doar pe negru). Am adăugat un filtru după client în contracte. Ferestrele de dialog (Windows Explorer) care salvează date din program, propun un nume de fișier implicit. Backup-ul și arhivele nu se mai creează exclusiv în directorul programului, ci puteți alege dvs. calea, prin intermediul unei ferestre de dialog. Calea aleasă pentru backup este memorată de program și folosită pentru a efectua backup-urile automate.

28.09.2011 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 4.6:
Compatibilizarea programului cu: Microsoft Access 2010 și bibliotecile de rulare Microsoft Access 2010 (Microsoft Access 2010 Runtime). Deasemenea a fost păstrată funcționalitatea programului pe Microsoft Access 2007 și bibliotecile de rulare Microsoft Access 2007 (Microsoft Access 2007 Runtime) și bineînteles Microsoft Access 2003 și bibliotecile de rulare Microsoft Access 2003 (Microsoft Access 2003 Runtime) pe care a fost programat. Design nou la facturi, proforme și avize: Printurile de facturi 1/A4, proforme și avize se pot extinde pănă la 3 pagini A4; Paginile sunt numerotate la subsol împreună cu seria și numărul facturii; Subsolul se poziționează automat în partea de jos a ultimei pagini; Produsele pot ocupa oricate rânduri, până la limita de 200 de caractere; Rândurile se redimensionează automat pentru toate produsele; Partea, care rămâne necompletată cu produse, este marcată cu un “Z”; Se poate seta grosimea liniilor din facturi, proforme și avize. Am mărit spațiul de la cantitate în facturi, proforme și avize; Avize: Am adăugat posibilitatea întocmiri și printării avizelor fără preț. Introducerea textului opțional pe 3 rânduri în limita a 255 de caractere. Rândurile pot fi despărțite prin apăsarea tastei Enter. La transfer în facturi va fi preluat automat și textul opțional. Introducerea de proforme în valută (Eur, USD, GBP) și conversia automată în lei pentru facturare cu memorarea parității folosite. Ferestrele de dialog (Windows Explorer) care salvează date din program, propun un nume de fișier implicit. Backup-ul și arhivele nu se mai creează exclusiv în directorul programului, ci puteți alege dvs. calea, prin intermediul unei ferestre de dialog. Calea aleasă pentru backup este memorată de program și folosită pentru a efectua backup-urile automate.

04.05.2011 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 4.4:
Reproiectarea șablonului atât la facturi cât și la avize - util pentru clienții care emit facturi sau avize pe tipizate (Fiecare căsuta text se poate poziționa și redimensiona folosind mouse-ul; Introducerea controlului de lățime și înălțime pentru fiecare căsuță text în parte; Posibilitatea alegerii tipului, mărimii, inclinației și grosimii fontului pentru fiecare căsuță text în parte; Evidențierea zonelor printabile în șablon; Eroare explicită a controlului care depășește zona tipăribilă A4);Avize: Introducerea textului opțional atât la formatul predefinit cât și la șablon; Proforme: Introducerea proformelor în valută (Eur, USD, GBP), extragerea online a cursului BNR și conversia automată în lei pentru facturare; Contracte: Adăugarea valutei GBP și a contractelor în GBP.

15.02.2011 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 4.4:
Am migrat de pe platforma Access 2000 pe platforma 2003. Am adăugat la download și pachetul complet de instalare ce conține pe lângă aplicația de facturare și bibliotecile de rulare Access 2003. Noul program de facturare recunoaște versiunea de Windows și versiunea de Access și întreabă utilizatorul dacă vrea să elimine avertismentele de securitate de la deschiderea programului. Programul păstrează același mod de introducere a procentului de la discount, indiferent de versiunea de Access folosită. Designul interfeței se adaptează automat la sistemul de operare folosit (windows XP / Vista / 7). Revizuirea integrală a codului.

15.02.2011 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Free 2.1:
Am migrat de pe platforma Access 2000 pe platforma 2003. Am adăugat la download și pachetul complet de instalare ce conține pe lângă aplicația de facturare și bibliotecile de rulare Access 2003. Noul program de facturare recunoaște versiunea de Windows și versiunea de Access și întreabă utilizatorul dacă vrea să elimine avertismentele de securitate de la deschiderea programului. Programul păstrează același mod de introducere a procentului de la discount, indiferent de versiunea de Access folosită. Designul interfeței se adaptează automat la sistemul de operare folosit (windows XP / Vista / 7). Revizuirea integrală a codului.

15.02.2011 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Lite 2.1:
Am migrat de pe platforma Access 2000 pe platforma 2003. Am adăugat la download și pachetul complet de instalare ce conține pe lângă aplicația de facturare și bibliotecile de rulare Access 2003. Noul program de facturare recunoaște versiunea de Windows și versiunea de Access și întreabă utilizatorul dacă vrea să elimine avertismentele de securitate de la deschiderea programului. Programul păstrează același mod de introducere a procentului de la discount, indiferent de versiunea de Access folosită. Designul interfeței se adaptează automat la sistemul de operare folosit (windows XP / Vista / 7). Revizuirea integrală a codului.

15.02.2011 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 4.2:
Am migrat de pe platforma Access 2000 pe platforma 2003. Am adăugat la download și pachetul complet de instalare ce conține pe lângă aplicația de facturare și bibliotecile de rulare Access 2003. Noul program de facturare recunoaște versiunea de Windows și versiunea de Access și întreabă utilizatorul dacă vrea să elimine avertismentele de securitate de la deschiderea programului. Programul păstrează același mod de introducere a procentului de la discount, indiferent de versiunea de Access folosită. Designul interfeței se adaptează automat la sistemul de operare folosit (windows XP / Vista / 7). Reprogramarea modului de extragere a datelor clientului de pe internet. Adăugarea opțiunii de culegere a ultimului preț cu care s-a facturat produsul clientului ales de dvs in facturi, proforme și avize. Revizuirea integrală a codului.

06.10.2010 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 4.1:
Actualizarea functiei de extragere a datelor din internet la clienti si a afisarii datei cotatiei cursului valutar din Contracte; modificari de design la printurile de Avize si Proforme; modificari design lista Avize si Proforme din formular prin extinderea spatiului alocat si introducerea coloanei referitoare la data; introducerea de Filtre dupa client si data in Avize si Proforme pentru inlesnirea gasirii unui aviz sau proforma; posibilitatea introducerii in Proforme a unui text optional pe trei randuri (maxim 255 de caractere); extinderea in Facturi a textului optional pe trei randuri (maxim 255 de caractere); adaugarea facilitatii de ascundere a clientilor si produselor din lista; adaugarea facilitatii de import din Excel a clientilor; adaugarea prodecurii de verificare a listei de clienti; adaugarea facilitatii de import din Excel a produselor; adaugarea procedurii de verificare a listei de produse; adaugarea in versiunea neactivata a functiei de recreare tabele programului.

06.10.2010- A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 4.3:
Modificarea meniului prin adaugarea de iconite pentru fiecare fereastra a programului; modificari de design la printurile de Avize si Proforme; modificari design lista Avize si Proforme din formular prin extinderea spatiului alocat si introducerea coloanei referitoare la data; introducerea de Filtre dupa client si data in Avize si Proforme pentru inlesnirea gasirii unui aviz sau proforma; posibilitatea introducerii in Proforme a unui text optional pe trei randuri (maxim 255 de caractere); functie de ascundere grafic in Produse si Situatie2 pentru a repartiza mai mult spatiu listei de Produse si Facturi; extinderea in Facturi a textului optional pe trei randuri (maxim 255 de caractere); adaugarea facilitatii de ascundere a clientilor si produselor din lista; adaugarea facilitatii de import din Excel a clientilor; adaugarea prodecurii de verificare a listei de clienti; adaugarea facilitatii de import din Excel a produselor; adaugarea procedurii de verificare a listei de produse; adaugarea in versiunea neactivata a functiei de recreare tabele (stergerea integrala a datelor), disponibila in Configurare - functie utila pentru testarea programului.

17.09.2010 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Freeware 2.0:
un program modernizat și actualizat care vă oferă strictul necesar pentru facturare (posibilitatea efectuării de incasări ulterioare prin chitanță; modificarea chitanțelor - adăugarea pentru client a câmpurilor: CIF, nr. inreg. registrul comerțului și județ; scroll inteligent; procedură de verficare; numerotarea produselor/serviciilor in formularul "Facturi"; modernizarea modulului de clienți; ordonare tip explorer în "Situații", "Produse" și "Chitanțe"; posibilitatea de export in Excel a clienților, produselor, situațiilor și chitanțelor; toolbar; modul de activare perfecționat cu posibilitatea începerii numerotării facturilor și chitanțelor de la orice număr)

17.09.2010 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Lite 2.0:
posibilitatea revizualizării și retipăririi facturilor emise; numerotarea produselor/serviciilor in formularul "Facturi"; scroll inteligent; procedură de verficare; de ordonare tip explorer în "Situații", "Produse" și "Chitanțe"; posibilitatea de export in Excel a clienților, produselor, situațiilor și chitanțelor; modul de activare perfecționat cu posibilitatea începerii numerotării facturilor și chitanțelor de la orice număr

01.09.2010 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 4.2:
Numerotarea produselor/serviciilor in formularele "Facturi", "Avize", "Proforme" si "Situatie1"; Ascunderea optiunilor din "Proforme" si "Avize" ca in "Facturi"; Buton de stornare automata aflat in "Situatie1"; Modul de validare IBAN si CNP; Backup-urile automate si arhivarile nu se mai fac direct in radacina programului ci in directoare separate: "Backup" respectiv "Arhive" aflate in directorul programului.

01.09.2010 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 4.0:
umerotarea produselor/serviciilor in formularele "Facturi", "Avize", "Proforme" si "Situatie1"; Ascunderea optiunilor din "Proforme" si "Avize" ca in "Facturi"; Buton de stornare automata aflat in "Situatie1"; Modul de validare IBAN si CNP; Backup-urile automate si arhivarile nu se mai fac direct in radacina programului ci in directoare separate: "Backup" respectiv "Arhive" aflate in directorul programului; Ferestre pop-up transparente care se deschid in functie de pozitia din care sunt apelate; Preluare automata de pe internet a datelor clientului in functie de CUI; La "Contracte" am introdus preluarea automata a cursului BNR, de la cotatia curenta pana la patru cotatii anterioare; Am introdus functia de click dreapta pe mouse in care aveti dispozitie informatii suplimentare despre client, produs, data, emitent, IBAN, trimitere catre help; Modificarea meniului prin adaugarea de iconite pentru fiecare fereastra a programului. Daca doriti puteti sa va creati propriile iconite personalizate. Acestea trebuiesc salvate cu aceeasi denumire in directorul "Ico" din directorulul programului.

01.07.2010 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Lite 1.9:
adăugarea în lista "Cota TVA" a valorii de 24%

01.07.2010 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 4.1:
adăugarea în lista "Cota TVA" a valorii de 24%, modificarea jurnalului de vânzări conform noii cote de TVA

01.07.2010 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 3.8:
adăugarea în lista "Cota TVA" a valorii de 24%, modificarea jurnalului de vânzări conform noii cote de TVA, modificarea formulei de calcul a contractelor conform noii cote de TVA.

07.06.2010 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Lite 1.9:
modificarea chitanțelor - adăugarea pentru client a câmpurilor: CIF, nr. inreg. registrul comerțului și județ, adăugarea facilității de plăti ulterioare facturării, revizuirea codului și modificări de design la clienți.

29.01.2010 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 4.0:
modificarea chitanțelor - adăugarea pentru client a câmpurilor: CIF, nr. inreg. registrul comerțului și județ, adăugarea facilității de emitere de dispoziții de încasare, adăugarea facilității de emitere de chitanțe pe baza dispozițiilor de încasare.

29.01.2010 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 3.7:
modificarea chitanțelor - adăugarea pentru client a câmpurilor: CIF, nr. inreg. registrul comerțului și județ; Adăgarea posibilității imprimării avizului pe tipizat; adăugarea facilității de emitere de dispoziții de încasare, adăugarea facilității de emitere de chitanțe pe baza dispozițiilor de încasare).

01.04.2009 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 3.9:
Pentru ușurarea introducerii datei, am creat funcția calendar disponibilă la dublu click pe toate controalele de tip Data. Am adăugat facilitatea de export din program în Excel a tabelei de clienți și situație facturi emise. Reprogramarea modulului de facturare în rețea astfel încât sincronizarea cu baza de date partajată se poate face atât manual cât și automat.

01.04.2009 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 3.6:
Pentru ușurarea introducerii datei, am creat funcția calendar disponibilă la dublu click pe toate controalele de tip Data. Am adăugat facilitatea de export din program în Excel, text formatat sau text delimitat (csv) a tuturor tabelelor și rapoartelor financiare. Am adăugat două noi rapoarte: "Situația datornicilor calculați după toate facturile neîncasate" și "Situația datornicilor calculați după facturile neîncasate cu termen depășit". Am adăugat în Contracte opțiunea de transfer a cursului valutar introdus. Am refăcut link-ul către noul site BNR. Reprogramarea modulului de facturare în rețea astfel încât sincronizarea cu baza de date partajată se poate face atât manual cât și automat).

20.02.2009 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 3.8:
Adăugarea unui mesaj de depășire a 100 de caractere la text opțional. Adăugarea unei condiții de limitare a chitanțelor la 5000RON.

20.02.2009 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 3.5:
Adăugarea unui mesaj de depășire a 100 de caractere la text opțional. Adăugarea unei condiții de limitare a chitanțelor la 5000RON. Adăugarea de trei noi rapoarte financiare: Raport zilnic de vânzări, Situația vânzărilor pe județ, Situația vânzărilor pe agent. Adăugarea facilității de export în Excel a tuturor rapoartelor financiare.

26.01.2009 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 3.7:
revizuirea codului și mici modificări de design la avize și proforme.

26.01.2009 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 3.4:
adăugarea unei ferestre dedicată rapoartelor financiare, adăugarea unei rubrici de evenimente în fereastra de star în care apar contractele nefacturare cu termenul depășit și facturile neîncasate cu termenul limită depășit, revizuirea codului și mici modificări de design la avize și proforme.

17.10.2008 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 3.5:
a fost modificat modulul de încasări ulterioare din Situație1; schimbarea modulului de Chitanțe în Încasări - evidența tuturor încasărilor și posibilitatea vizualizării și tipăriri încasărilor efectuate cu toate mijloacele de plată - prin crearea unei tabele cu legăturile către documentele scanate.

15.10.2008 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 3.2:
a fost modificat modulul de încasări ulterioare din Situație1; schimbarea modulului de Chitanțe în Încasări - evidența tuturor încasărilor și posibilitatea vizualizării și tipăriri încasărilor efectuate cu toate mijloacele de plată - prin crearea unei tabele cu legăturile către documentele scanate.

13.09.2008 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 3.4:
a fost adăugat un sistem de help suplimentar sistemului "ControlTipText" - text cu explicații succinte existent)

13.09.2008 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 3.1:
a fost adăugat un sistem de help suplimentar sistemului "ControlTipText" - text cu explicații succinte existent; a fost adăugată posibilitatea de inserare a unui fundal pe facturi; a fost adăugată posibilitatea de inserare a unui logo pe chitanțe și posibilitatea de tipărire a trei chitanțe color pe A4.

30.08.2008 -A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 3.3:
a fost adăugată facilitatea de lucru în rețea cu serii diferite; a fost adăugata posibilitatea de arhivare a facturilor până la o dată anume; a fost adăugată posibilitatea introducerii produselor pe mai multe rânduri - maximum 4.

30.08.2008 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 3.0:
a fost adăugată facilitatea de lucru în rețea cu serii diferite; a fost adăugata posibilitatea de arhivare a facturilor până la o dată anume, după serie, emitent și facturi anulate; a fost adăugată posibilitatea introducerii produselor pe mai multe rânduri - maximum 4; a fost modificat designul rapoartelor financiare din Produse și Situatie2.

09.08.2008 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 3.2:
a fost adăugată facilitatea de lucru în rețea, au fost modificate ferestrele de lucru pentru a putea fi redimensionate, au fost adaugate campuri noi la clienti.

09.08.2008 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 2.8:
a fost adăugată facilitatea de lucru în rețea, au fost modificate ferestrele de lucru pentru a putea fi redimensionate, au fost adaugate campuri noi la clienti.

22.07.2008 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 3.1:
a fost modificat designul și au fost adăugate noi facilități interfeței de lucru, la facturi se pot încadra clienți cu denumiri lungi prin extinderea automată a spațiului de tipărire).

22.07.2008 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 2.6:
a fost modificat designul și au fost adăugate noi facilități interfeței de lucru, la facturi se pot încadra clienți cu denumiri lungi prin extinderea automată a spațiului de tipărire, la șablon s-a modificat designul și funcționalitatea.

05.07.2008 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Valută 1.3:
a fost adăugată posibilitatea schimbării interfeței de lucru în limba engleză, inclusiv sistemul de mesaje și sistemul de ajutor "On mouse over". De asemenea a fost adăugată posibilitatea schimbării documentelor emise din program: facturi, chitanțe, avize, proforme, diverese rapoarte în limba engleză. Programul poate funcționa în toate cele 4 moduri posibile: interfața ro + documente ro, interfața ro + documente en, interfața en + documente ro, interfața en + documente en.

18.04.2008 - A fost modificată versiunea Soft Facturare Profesional 2.5:
a fost adăugată posibilitatea definirii unui șablon în format A4 pentru primtarea facturilor pe tipizat.

14.04.2008 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 3,0:
au fost adăugate următoarele câmpuri: punct de lucru, email, web, cu posibilitatea definirii variantei de tipărire a datelor firmei

14.04.2008 - A fost modificată versiunea Soft Facturare Profesional 2.4:
au fost adăugate următoarele câmpuri: punct de lucru, email, web, cu posibilitatea definirii variantei de tipărire a datelor firmei

14.04.2008 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Valută 1.2:
au fost adăugate următoarele câmpuri: punct de lucru, email, web, cu posibilitatea definirii variantei de tipărire a datelor firmei.

04.04.2008 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 2.9:
a fost adăugată opțiunea de facturare cu preț 0, opțiunea de facturare cu cote diferite de TVA pe aceeași factură, modificări de design la interfața de introducere facturi, revizuirea codului.

04.04.2008 - A fost modificată versiunea Soft Facturare Profesional 2.3:
a fost adăugată opțiunea de facturare cu preț 0, opțiunea de facturare cu cote diferite de TVA pe aceeași factură, raportul de evoluție lunară a vânzării unui anumit produs, modificări de design la interfața de introducere facturi, revizuirea codului).

04.04.2008 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Valută 1.1:
a fost adăugată opțiunea de facturare cu preț 0, opțiunea de facturare cu cote diferite de TVA pe aceeași factură, raportul de evoluție lunară a vânzării unui anumit produs, modificări de design la interfața de introducere facturi, revizuirea codului.

26.03.2008 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Valută 1.0.

13.03.2008 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 2.8:
a fost reprogramat și simplificat sistemul de filtre.

13.03.2008 - A fost modificată versiunea Soft Facturare Profesional 2.2:
a fost reprogramat și simplificat sistemul de filtre.

07.03.2008 - A fost modificată versiunea Soft Facturare Profesional 2.1:
a fost modificat designul facturilor printate din situații pentru a fi identic cu formatul A4 de la emitere factură.

07.03.2008 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 2.7:
a fost adăugată opțiunea de printare și memorare a unui text suplimentar pe toate formatele de facturi - ex. curs valutar, garanție, etc. - facilitatea preluată din versiunea Profesional, a fost modificat designul facturilor printate din situații pentru a fi identic cu formatul A4 de la emitere factură.

07.02.2008 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 2.1:
neplătitorii de TVA beneficiază de o interfață simplificată de lucru, diferită de cea pentru plătitori.

07.02.2008 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 2.6:
neplătitorii de TVA beneficiază de o interfață simplificată de lucru, diferită de cea pentru plătitori.

31.01.2008 -Afost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 2.0:
a fost adăugată opțiunea de printare și memorare a unui text suplimentar pe toate formatele de facturi - ex. curs valutar, garanție, etc.

23.01.2008 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 1.9:
a fost adăugată opțiunea de printare a facturilor în format A5, 2 facturi / A4.

23.01.2008 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 2.5:
a fost adăugată opțiunea de printare a facturilor în format A5, 2 facturi / A4.

21.12.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 1.8:
a fost adăugată opțiunea de eliminare a coloanei de TVA pentru neplătitorii de TVA.

20.11.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 2.4:
a fost adăugată opțiunea de eliminare a coloanei de TVA pentru neplătitorii de TVA.

20.11.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 1.7:
posibilitatea de imprimare a facturilor în 1, 2 sau trei exemplare la o singură apăsare a butonului "Imprimare directă". Posibilitatea alegerii culorii pentru cele trei exemplare.

20.11.2007 - A fost modificată versiunea Soft Facturare Standard 2.2:
posibilitatea de imprimare a facturilor în 1, 2 sau trei exemplare la o singură apăsare a butonului "Imprimare directă".

14.11.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Freeware.

12.11.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 2.2:
posibilitatea imprimării facturii cu chitanța la subsol, lucru cu orice fel de cotă de TVA, posibilitatea introducerii numărului de op în cazul plăților efectuate în avans.

12.11.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 1.6:
posibilitatea imprimării facturii cu chitanța la subsol, lucru cu orice fel de cotă de TVA, posibilitatea introducerii numărului de op în cazul plăților efectuate în avans.

27.10.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 2.1:
posibilitate backup, manual sau automat și update.

27.10.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 1.5:
posibilitate backup, manual sau automat și update.

15.10.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 2.0:
emitere avize, adăugare meniu, modificări majore de design.

15.10.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 1.4:
emitere avize, adăugare meniu, modificări majore de design.

10.10.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 1.3:
posibiliatea de a alege intervalul de raportare.

03.10.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Lite 1.6:
modul de activare online, modulul de configurare a fost mutat din start în toolbar, posibilitatea de alegere a locației în care se exportă datele în format Excel prin intermediul ferestrei de dialog windows.

03.10.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 1.9:
modul de activare online, modulul de configurare a fost mutat din start în toolbar, posibilitatea de alegere a locației în care se exportă datele în format Excel și a locației de unde puteți încărca logo dvs. prin intermediul ferestrei de dialog windows.

03.10.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 1.2:
modul de activare online, modulul de configurare a fost mutat din start în toolbar, posibilitatea de alegere a locației în care se exportă datele în format Excel și a locației de unde puteți încărca logo dvs. prin intermediul ferestrei de dialog windows, link la BNR

29.09.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Lite 1.5:
corectarea datelor introduse de utilizator prin ștergerea spațiilor tastate accidental, ștergerea automată a înregistrărilor goale introduse accidental la clienți.

29.09.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 1.8:
corectarea datelor introduse de utilizator prin ștergerea spațiilor tastate accidental, ștergerea automată a înregistrărilor goale introduse accidental la clienți).

29.09.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 1.1:
corectarea datelor introduse de utilizator prin ștergerea spațiilor tastate accidental, ștergerea automată a înregistrărilor goale introduse accidental la clienți.

25.09.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Profesional 1.0.

15.09.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Lite 1.4:
export în Excel din situații și chitanțe, retipărire chitanțe, căutare după data în situații și chitanțe.

11.09.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 1.6:
multidelegat.

04.09.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 1.5:
vizualizări grafice, exportul jurnalului de vânzări în excel.

15.09.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Lite 1.4:
export în Excel din situații și chitanțe, retipărire chitanțe, căutare după data în situații și chitanțe.

11.09.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 1.6:
multidelegat.

04.09.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 1.5:
vizualizări grafice, exportul jurnalului de vânzări în excel.

28.08.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 1.4:
afișarea inteligentă a numărului de zecimale la prețul unitar fără TVA din factură, adăugarea modulului de facturi proforme.

28.08.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Lite 1.3:
afișarea inteligentă a numărului de zecimale la prețul unitar fără TVA din factură.

20.08.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard1.3:
a fost adăugată cota de TVA de 9%.

17.08.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Lite 1.2

06.08.2007 - A fost modificată versiunea Soft Facturare Standard 1.2:
schimbare design.

03.08.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 1.2:
a fost adăugat modulul de verificare factură.

12.07.2007 - A fost modificată versiunea Soft Facturare Standard 1.1:
a fost adăugat modulul de anulare.

10.07.2007 - A fost modificată versiunea Soft Facturare Standard 1.1:
a fost adăugat jurnalul de vânzări.

30.06.2007 - A fost modificată versiunea Soft Facturare Standard 1.1:
a fost modificat designul și introdus modulul de plată în facturi.

05.06.2007 - A fost modificată versiunea Soft Facturare Standard 1.1:
a fost adăugat modulul de Situații 2.

14.04.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 1.1:
a fost introdus motorul de căutare după client în situații clienți și modulul de Situații 1; a fost introdus motorul de căutare după produs în modulul de situații produse.

06.03.2007 - A fost lansată versiunea Soft Facturare Standard 1.0

 

Harta site - Sitemap | © 2018 | Program facturare